Sambor separerar - Hur snabbt kan jag kräva att sambon flyttar ut och tar med sig sina tillhörigheter?

2019-12-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! En person hyr en bostadsrättslägenhet i andra hand. Efter några år flyttar ytterligare en person in och de blir då sambos. Det ställs ingen fråga om detta till hyresvärden (innehavaren av bostadsrätten) och inget nytt andrahandskontrakt upprättas utan det är endast den ursprungliga personen som står på andrahandskontraktet. Efter ett par år blir paret osams och relationen kraschar och som jag förstår är det den som ej står på andrahandskontraktet som får flytta. - Hur snabbt kan man kräva att personen flyttar? - Vad gör man om personen vägrar flytta? - Har man rätt att "låsa ute" personen som skall flytta och i så fall ifrån vilken tidpunkt? (omgående?)- Vad gör man i så fall med personens tillhörigheter- Vad gör man om personen lämnar kvar sina tillhörigheter inklusive sina egna husdjur och bara försvinner?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga innehåller flera delfrågor, och för att hålla svaret läsbart kommer jag beröra delfrågorna kortfattat. För att göra svaret tydligare kommer den sambo som hyr bostadsrättslägenheten i andra hand benämnas Sambo 1, och den inflyttade sambon för Sambo 2. I svaret kan du hitta hänvisningar till relevanta bestämmelser i följande lagar:

- Sambolagen (SamboL)

- Äktenskapsbalken (ÄktB)

- Jordabalken (JB)

- Lag om betalningsföreläggande och handräckning (BfL)

- Brottsbalken (BrB)

Lägenheten är inte samboegendom

En andrahandshyresgäst får lov att ha en inneboende utan att meddela bostadsrättsinnehavaren. Skulle hyreskontraktet mellan Sambo 1 och bostadsrättsinnehavaren säga att endast en person får bo i lägenheten är det dock inte tillåtet. Observera att privatuthyrningslagen gäller för hyresförhållandet mellan bostadsrättsinnehavaren och Sambo 1, men ej mellan Sambo 1 och Sambo 2.

Eftersom din fråga rör två personer som är sambor, aktualiseras Sambolagen. Den gemensamma bostaden ska tillfalla den som bäst behöver den, om bostaden är så kallad Samboegendom. SamboL 3 § och 16 §. I ditt fall kan vi konstatera att lägenheten inte är samboegendom. Det beror på att den inte införskaffades för parets gemensamma bruk. Sambo 1 som har andrahandskontraktet får då rätt att bo kvar i lägenheten. Sambo 2 får istället bedömas vara inneboende hos Sambo 1.

-Bodelning mellan sambor

Observera att sambor har rätt att begära bodelning när samboförhållandet har upphört, SamboL 8 §. En bodelningsförrättare kan anordnas, om samborna inte är överens. Bodelningsförrättare kan då utses av tingsrätten på en eller båda sambors ansökan. Om ingen av samborna begär bodelning behöver det inte göras. Dock kan en vägran att flytta, eller meningsskiljaktigheter om vad gäller den egendom som finns i hemmet, likställas med en begäran om bodelning. Se SamboL 26 § samt ÄktB 17 kap. 1-2 §.

-Domstolen kan bestämma vem som får bo kvar under tiden som bodelning pågår

Medan bodelning pågår kan domstolen på ansökan av en av samborna ta ett beslut om vem som får bo kvar i lägenheten under tiden, SamboL 28 §. Då måste den andra sambon genast flytta därifrån, SamboL 29 § andra stycket.

Hur snabbt kan man kräva att personen flyttar?

Uppsägningstiden är tre kalendermånader, från och med kommande månadsskifte, JB 12 kap. 4 §. Detta gäller då hyresavtalet gäller för obestämd tid, vilket torde vara fallet när det gäller ett samboförhållande. Tidigast är Sambo 2 skyldig att flytta den 31 mars 2020, om uppsägning sker senast den 31 december 2019.

Uppsägningen ska göras skriftligt av Sambo 1 och delges Sambo 2, JB 12 kap. 8 §.

Vad gör man om personen vägrar flytta?

När uppsägningstiden löpt ut, kan det bli aktuellt att begära avhysning av Sambo 2. Avhysning görs med hjälp av kronofogden, BfL 3 §. Sambo 1 kan ansökan om handräckning via kronofogdens webbsida.

- Har man rätt att "låsa ute" personen som skall flytta och i så fall ifrån vilken tidpunkt? (omgående?)

Nej, man har inte rätt att låsa ute en person/byta lås på dörren, för att stänga ute den andra sambon. Det förutsätter att Sambo 2 fortfarande bor i lägenheten. Om Sambo 2 har flyttat får hen inte gå in i lägenheten om inte den andra sambon lämnar samtycke till det. Överträds detta kan Sambo 1, som bor i lägenheten, anmäla Sambo 2 för hemfridsbrott, BrB 4 kap. 6 §. För att hemfridsbrott ska bli aktuellt måste den andra sambon anses ha flyttat.

- Vad gör man i så fall med personens tillhörigheter?

Om Sambo byter lås/låser ute Sambo 2, från lägenheten betyder det att Sambo 2 inte längre får tillgång till sina tillhörigheter. En sådan begränsning kan vara en otillåten gärning som kallas för egenmäktigt förfarande, BrB 8 kap. 8. Det är därför att rekommendera att personen får möjlighet att hämta sina tillhörigheter. Skulle du flytta på sakerna, skänka dem eller sälja dem skulle även det utgöra ett brott som kallas för olovligt förfogande, BrB 10 kap. 4 §.

- Vad gör man om personen lämnar kvar sina tillhörigheter inklusive sina egna husdjur och bara försvinner?

Brottet egenmäktigt förfarande kan även träffa en situation då en person inte flyttar sina tillhörigheter. Det har att göra med att Sambo ett, i detta fallet, begränsas i hur lägenheten kan användas. Exempelvis kan egenmäktigt förfarande bli aktuellt om det ligger saker i ett förråd som tillhör Sambo 2, och Sambo 1 därför inte kan använda utrymmet.

Sambo 1 kan ansöka om handräckning hos kronofogden. Om ett beslut om handräckning beviljas blir Sambo 2 tvungen att hämta sina saker.

Vad gäller husdjur som lämnas kvar, bör Sambo 1 kontakta Länsstyrelsen.

Jag hoppas att detta svar kan bidra till att bringa klarhet i vad som gäller i den situationen du beskriver, och att du fått svar på dina frågor. Återkoppla gärna till mig på mejl, hanna.lindqvist@lawline.se, om det är något du önskar förtydligas i svaret. Önskar du hjälp att komma vidare med detta ärendet kan jag sätta dig i kontakt med en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå.

Mer information finns på följande webbsidor:

Kronofogdens webbsida där du kan ansöka om handräckning, och läsa mer om avhysning.

Sveriges domstolars webbsida där du hittar information om bodelning och ansökan om bodelningsförättare.

Vänligen,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1952)
2020-07-08 Gäller nyttjanderätt vid överlåtelse av sommarstuga?
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet

Alla besvarade frågor (81800)