Sambor, separation och hyresrätt

2017-06-29 i Bodelning
FRÅGA
Hej, min dotter är sen ca:6 år sedan sambo, endast han står på kontraktet. Dom har 1 gemensamt barn på 5 år, han har sedan tidigare 1 äldre barn hemmaboende som han har full vårdnad för. Nu är separation oundviklig. Nu hävdar Han att hon SKA UT senast Augusti för att han har besittningsrätten över Hyreslägenheten. Nu undrar jag om detta är rätt?Har också läst mig till att: Vid barnets födelse får modern vårdnaden om barnet ( alltså 5 åringen ), har det någon inverkan för frågan ovan.Mvh, oroad pappa till dottern.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Frågan är familjerättsligt och berörs främst av sambolagen (SamboL). När samboförhållandet upphör kan någon av samborna ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten för att göra en bodelning. I samband med det kan en sambo yrka på att ha rätt att bo kvar tills domstolen har avgjort frågan och även yrka på att få ta över bostaden. (8 §, 22 §, 26 § och 28 § SamboL)

Av din fråga framgår inte om din dotter och sambon skaffade sig bostaden gemensamt eller om sambon hade bostaden sedan tidigare. Oavsett hur det ligger till har din dotter möjlighet att låta domstolen bedöma vem som bäst behöver bostaden p.g.a. omvårdnad av barn mm.

Om hyresrätten införskaffades med avsikten att din dotter och sambon skulle bo där tillsammans så har de båda lika rätt till den då den är samboegendom enligt 5 § 1 st. 3 p. SamboL. Anspråk på att ta över hyres- eller bostadsrätten skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Lämnar sambon bostaden, skall anspråket dock framställas senast tre månader därefter. Fristen på ett år gäller inte om den sambo som innehar bostaden avlider och den efterlevande sambon bor kvar i bostaden ( 22 § 2 st SamboL)

På ansökan av en sambo ska domstolen i fråga om en bostad som enligt 8 § ska ingå i bodelning bestämma vem av samborna som ska ha rätt att bo kvar i bostaden till dess att bodelning har gjorts. Domstolen får därvid också för samma tid, på begäran av någon av samborna, förbjuda samborna att besöka varandra. Domstolen får även ändra ett tidigare förordnande, enligt 28 § SamboL.

Du har rätt i det du säger att modern automatisk får vårdnad över barnet vid födseln men det kan vara så att moderns sambo eller make också är vårdnadshavare till barnet. Make blir automatiskt vårdnadshavare medan en sambo eller partner kan ha skrivits in som barnets vårdnadshavare vid födseln. Om det inte är så, ska socialnämnden göra en faderskapsutredning. 2 kap 6 § och 3 kap 5 § föräldrabalken. Det går att ta reda på om en eller båda är skrivna som barnets vårdnadshavare hos skatteverket. Det vanliga är att föräldrar får gemensam vårdnad av barn efter en separation men även vårdnaden kan bli en fråga som avgörs av tingsrätten om inte föräldrarna kan komma överens. Domstolen tar i vårdnadstvister alltid hänsyn till barnets bästa vilket inbegriper föräldrarnas samarbetsförmåga.

Jag kan inte bedöma vem som har bäst rätt till bostaden med den informationen som du har givit. Min rekommendation är att hon ansöker om bodelning, ansöker om att få ta över lägenheten med en lämplig motivering till varför och ansöker om en bodelningsförrättare om hon inte kan få till en rättvis bodelning på annat sätt.

Här kan din dotter göra en ansökan om bodelningsförrättare, avgiften är 900kr, http://www.domstol.se/Familj/Bodelning/

Jag rekommenderar att din dotter kontaktar en jurist eller advokat inom familjerätt om hon behöver hjälp att göra sin begäran om bodelning, ansökan om bodelningsförrättare och yrkande om att få överta eller bo kvar i bostaden eller om hon vill ha rådgivning i frågor om eventuell vårdnadstvist. Om ni vill anlita Lawline eller om ni har någon följdfråga till mitt svar, kan ni mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Jessica Konduk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2828)
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning
2021-07-14 Hur beräknar man vad man ska köpa ut sin ex-partner för?

Alla besvarade frågor (94173)