Sambor, bodelning, samboavtal, övertagande av gemensam bostad

2017-06-12 i Bodelning
FRÅGA
Min sambo och jag har avslutat förhållandet men hon och hennes barn bor kvar i lägenheten som jag köpte när vi flyttade ihop, för fyra år sedan. Vi har ett samboavtal och det är jag som står som ägare, men hon säger att hon inte kan flytta ut förrän hon har skaffat en ny bostad. Hennes ekonomi är inte så bra och det är därmed svårt för henne att få ett hyresavtal i Stockholm. Vad har jag för möjligheter att få ut dem? Kan de stanna hur länge som helst? Barnen är myndiga nu, 18 och 22 år gamla.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av intresse för att besvara din fråga är främst sambolagen.

Ska bodelning ske?

När ett samboförhållande upphör ska - om någon av samborna begär det - en bodelning ske. I bodelningen ska samboegendomen ingå (8 § sambolagen). Du beskriver att du köpte en lägenhet för att ni skulle bo ihop och att denna lägenhet sedan använts som gemensamt boende. Lägenheten utgör därför samboegendom (3 och 5 §§ sambolagen). Lägenheten ska därför delas på. Du beskriver dock att det finns ett samboavtal. Jag utgår från att du med detta menar att det finns ett avtal om att en bodelning ej ska ske när - eller om - samboförhållandet upphör. Detta avtalet innebär i så fall att din sambo ej har rätt att ta del av halva lägenheten genom bodelning.

Har sambon rätt att överta lägenheten enligt särskilda regler?

Även om samborna har upprättat ett samboavtal - och bodelning således ej ska ske - har den ena sambon ibland rätt att ta över den gemensamma bostaden (22 § sambolagen) Detta sker genom att den sambon som behåller lägenheten “köper ut” den andra sambon. Det finns således ingen möjlighet att en sambo bor kvar utan att ersätta den andra sambon. En sambo har rätt att ta över bostaden om den sambon bäst behöver lägenheten samt om övertagandet kan anses skäligt. Om samborna ej har gemensamma barn krävs det dessutom att synnerliga skäl föreligger. Du beskriver att hennes barn (ej era gemensamma) bor där samt att de är myndiga. Synnerliga skäl krävs därför. Inget du beskriver bör anses utgöra synnerliga skäl, varför bedömningen lär resultera i att din sambo ej har rätt att ta över lägenheten.

Uppsägningstid för sambon

Det ligger nära till hands att betrakta din sambo som en sorts hyresgäst, varför reglerna i 12 kap jordabalken kan ligga till grund för hur man bör se på din situation. Som huvudregel gäller enligt 12 kap jordabalken en uppsägningstid på tre månader. Jag gör därför bedömningen att din sambo har rätt att stanna kvar i tre månader efter det att du ber henne flytta.

Sammanfattning

Jag har således konstaterat att bodelning ej ska ske (eftersom ni har upprättat samboavtal), att sambon troligtvis ej har rätt att ta över din lägenhet samt att sambon bör behöva flytta ut inom tre månader. Du är välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se om du har eventuella följdfrågor.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2829)
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning

Alla besvarade frågor (94271)