Sambons inkomsters påverkan på rätten till barnets underhållsbidrag/underhållsstöd

2017-01-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej, får man underhåll vid,delad vårdnad om sambon tjänar mer och man själv inte har råd med mat?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som så, att du har funderingar kring underhållsbidrag och/eller underhållsstöd vid gemensam vårdnad. Jag antar alltså att du menar gemensam vårdnad genom uttrycket ”delad vårdnad”.

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Viktigt att nämna är att föräldern, enligt denna reglering, enbart svarar för kostnader som rör underhållet för barnet och inte för underhållet av den andra föräldern.

Som utgångspunkt för underhållsskyldigheten, ska föräldern svara för det underhåll som anses rimligt med hänsyn till barnets behov och förälderns samlade ekonomiska förmåga, enligt 7 kap. 1 § FB.

Vad gäller barnets behov varierar detta från fall till fall, dels beroende på vad det enskilda barnet i fråga kräver för standard. Däremot finns även så kallade schabloner (modeller/standarder) som används i praktiken för att bedöma barnets behov av underhåll. Om du är intresserad av dessa, så kan du bland annat söka dig till Konsumentverkets webbplats som redovisar beräkningar av vad barn i olika åldrar kostar. När föräldrarnas underhållsskyldighet bedöms, tas även hänsyn till vissa av barnets sociala förmåner, som kan anses minska barnets behov av underhåll. Exempel på detta är det allmänna barnbidraget och studiebidraget.

Gällande förälderns ekonomiska förmåga menas förälderns förvärvsförmåga, som tar sikte på inkomsten. Underhållsskyldigheten fördelas mellan föräldrarna i relation till respektive förälders ekonomiska förmåga.

I vissa fall ska en förälder komplettera sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, enligt 7 kap. 2 § FB. Underhållsbidrag ska betalas om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, men om barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Vid växelvis boende är ingen av föräldrarna skyldig att betala underhållsbidrag, eftersom föräldern i dessa fall anses fullgöra underhållsskyldigheten genom att svara för barnets kostnader som den har under tiden som barnet bor hos föräldern, (se närmare NJA 1998 s. 267, ett fall där detta har behandlats).

Ett barn har även rätt till underhållsstöd om föräldrarna inte bor tillsammans och barnet antingen bor varaktigt hos endast en förälder eller växelvis hos båda föräldrarna, se Lag (1996:1030) om underhållsstöd. Underhållsstödet ska garantera barn som har särlevande föräldrar, ett visst bidrag till sin försörjning. Rätt till underhållsstöd saknas om en förälder som inte varaktigt bor med barnet, är bidragsskyldig och betalar ett underhållsbidrag som inte understiger det underhållsstöd som skulle kunna betalats ut per månad, (det vill säga, inte understiger 1 573 kr/månad).

Underhållsskyldighet över barnet kan i vissa fall även gälla för styvföräldrar. Detta förutsätter att styvföräldern och barnets vårdnadshavare varaktigt bor tillsammans och är gifta eller att dessa har ett eget gemensamt barn tillsammans, 7 kap. 5 § 1 stycke FB. Styvförälderns underhållsskyldighet är dock subsidiär (det vill säga sekundär) och utnyttjas därför inte upp till den nivå som barnets försörjning kan garanteras genom ett visst underhållsstöd. Utöver denna underhållsskyldighet kan styvförälder med ordnad ekonomi vara skyldig att tillgodose styvbarnet en högre standard än vad styvbarnets egna föräldrar kan erhålla barnet.

Sammanfattningsvis ska din sambos inkomster inte påverka ditt barns rätt att få den del av det underhållsstöd som staten ska garantera för barnets försörjning, förutsatt att barnet har rätt till underhållsstöd.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du vidare funderingar är du välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95761)