FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll26/01/2017

Sambons inkomsters påverkan på rätten till barnets underhållsbidrag/underhållsstöd

Hej, får man underhåll vid,delad vårdnad om sambon tjänar mer och man själv inte har råd med mat?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som så, att du har funderingar kring underhållsbidrag och/eller underhållsstöd vid gemensam vårdnad. Jag antar alltså att du menar gemensam vårdnad genom uttrycket ”delad vårdnad”.

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Viktigt att nämna är att föräldern, enligt denna reglering, enbart svarar för kostnader som rör underhållet för barnet och inte för underhållet av den andra föräldern.

Som utgångspunkt för underhållsskyldigheten, ska föräldern svara för det underhåll som anses rimligt med hänsyn till barnets behov och förälderns samlade ekonomiska förmåga, enligt 7 kap. 1 § FB.

Vad gäller barnets behov varierar detta från fall till fall, dels beroende på vad det enskilda barnet i fråga kräver för standard. Däremot finns även så kallade schabloner (modeller/standarder) som används i praktiken för att bedöma barnets behov av underhåll. Om du är intresserad av dessa, så kan du bland annat söka dig till Konsumentverkets webbplats som redovisar beräkningar av vad barn i olika åldrar kostar. När föräldrarnas underhållsskyldighet bedöms, tas även hänsyn till vissa av barnets sociala förmåner, som kan anses minska barnets behov av underhåll. Exempel på detta är det allmänna barnbidraget och studiebidraget.

Gällande förälderns ekonomiska förmåga menas förälderns förvärvsförmåga, som tar sikte på inkomsten. Underhållsskyldigheten fördelas mellan föräldrarna i relation till respektive förälders ekonomiska förmåga.

I vissa fall ska en förälder komplettera sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, enligt 7 kap. 2 § FB. Underhållsbidrag ska betalas om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, men om barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Vid växelvis boende är ingen av föräldrarna skyldig att betala underhållsbidrag, eftersom föräldern i dessa fall anses fullgöra underhållsskyldigheten genom att svara för barnets kostnader som den har under tiden som barnet bor hos föräldern, (se närmare NJA 1998 s. 267, ett fall där detta har behandlats).

Ett barn har även rätt till underhållsstöd om föräldrarna inte bor tillsammans och barnet antingen bor varaktigt hos endast en förälder eller växelvis hos båda föräldrarna, se Lag (1996:1030) om underhållsstöd. Underhållsstödet ska garantera barn som har särlevande föräldrar, ett visst bidrag till sin försörjning. Rätt till underhållsstöd saknas om en förälder som inte varaktigt bor med barnet, är bidragsskyldig och betalar ett underhållsbidrag som inte understiger det underhållsstöd som skulle kunna betalats ut per månad, (det vill säga, inte understiger 1 573 kr/månad).

Underhållsskyldighet över barnet kan i vissa fall även gälla för styvföräldrar. Detta förutsätter att styvföräldern och barnets vårdnadshavare varaktigt bor tillsammans och är gifta eller att dessa har ett eget gemensamt barn tillsammans, 7 kap. 5 § 1 stycke FB. Styvförälderns underhållsskyldighet är dock subsidiär (det vill säga sekundär) och utnyttjas därför inte upp till den nivå som barnets försörjning kan garanteras genom ett visst underhållsstöd. Utöver denna underhållsskyldighet kan styvförälder med ordnad ekonomi vara skyldig att tillgodose styvbarnet en högre standard än vad styvbarnets egna föräldrar kan erhålla barnet.

Sammanfattningsvis ska din sambos inkomster inte påverka ditt barns rätt att få den del av det underhållsstöd som staten ska garantera för barnets försörjning, förutsatt att barnet har rätt till underhållsstöd.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du vidare funderingar är du välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”