Samboegendom vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt?

Hej!

Om vi tänker oss följande scenario;

En hyresrätt förvärvades av ena parten innan ett samboförhållandes ingående och INTE i syfte att det skulle utgöra en gemensam bostad för någon annan än honom. Han ingår sedan ett samboförhållande och en tid senare köper han hyresrätten, som därav omvandlas till en bostadsrätt. Ska bostadsrätten ses som partens enskilda egendom eller som samboegendom och ingå i bodelningen? (Finns det praxis på denna fråga?)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom din fråga rör sambor blir sambolagen (2003:376) (SamboL) direkt tillämplig.

Du har alldeles rätt i att det är först och främst avsikten med egendomen som avgör om bostaden skall anses utgöra samboegendom, 4 § SamboL. Av dina uppgifter antar jag att ingen av undantagsbestämmelserna i 4 och 9 §§ är tillämpliga.

Om vi utgår från dina uppgifter är då bostaden, när personen förvärvar den, att anse som enskild egendom. Knäckfrågan du ställer är om ombildningen av bostaden medför att den utgör samboegendom. Frågan är lite svår att besvara på rak arm. Jag har inte funnit något rättsfall som ger ett klart svar på din fråga och därför har jag vänt mig till doktrin.
I doktrin framgår att det finns argument både för och emot att ombildningen bör utgöra ett förvärv för gemensam användning. Jag presenterar de olika ståndpunkterna nedan.

Ett argument är att ombildningen från hyres- till bostadsrätt inte utgör ett nytt förvärv utan endast att upplåtelseformen har ändrats. Med det argumentet bör inte bostaden utgöra samboegendom, förutsatt att parten som hyrde bostaden först står som ensam ägare på bostaden.

Ett annat argument är att det kan hävdas att bostadsrätten som sådan inte fanns före samboförhållandet utan att den förvärvas som en ny ekonomisk tillgång först i och med den ombildning av hyresrätten som sker under samboförhållandet, samtidigt som hyresrätten upphör att existera. Om syftet med detta förvärv är att bostadsrätten ska användas gemensamt bör den sålunda utgöra samboegendom och därigenom kunna bli föremål för bodelning. En sådan tolkning synes stå i överensstämmelse med sambolagens syfte att sambor ska dela på de ekonomiska värden i form av bostad och bohag som byggts upp under samboförhållandet.

Om samborna inte kan komma överens om egendomens beskaffenhet huruvida den är samboegendom eller enskild faller det på rätten att avgöra i frågan.

Om det fortfarande känns oklart eller om du är bara intresserad av vidare läsning om detta ämne kan jag rekommendera Göran Linds – sambolagen m.m. en kommentar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar, Josef Lindström Habta

Josef Lindström HabtaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”