Samboegendom vid bodelning

2017-04-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag och min exsambo lånade på huset för att kunna köpa en husvagn. Vi står båda på lånet. Pengarna kom in på vårt gemensamma konto som båda disponerar. Några dagar senare köpte vi en husvagn. Pengarna drogs från vårt gemensamma konto men mitt ex står på husvagnen. Jag har kvittot på köpet och kontoutdrag från banken som visar var pengarna kom ifrån som bevis.Som jag har förstått det är vi båda ägare då det är gemensamma pengar. Men han säger att han är ägare och vägrar samarbeta. Hur ska jag gå vidare? Det faller ju inte under sambolagen så jag kan väl inte ta en bodelningsförrättare? Hur ska jag lösa detta för att få mina pengar?Tacksam för svar!/Annica
SVAR

Hej Annica, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om bodelning vid samboförhållande och sambolagen (2003:376) (SambL) är tillämplig (här). Enligt 3 § SamboL utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensamt bruk. Med sambors gemensamma bohag avses exempelvis hushållsmaskiner, möbler och annan inredning som är avsedda för det gemensamma hemmet och inte uteslutande för ena sambons bruk. Av 7 § samboL framgår att egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål inte räknas som samboegendom. Till egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas bland annat husvagn och båt. Då båten och husvagnen inte räknas som samboegendom ska dessa i regel inte inkluderas i bodelningen.

Av det du beskriver framgår att ni hade ett gemensamt bankkonto och att ni betalade husvagnen för gemensamma bankmedel. Egendom som sambor köpt tillsammans men som inte räknas som samboegendom har samborna ändå samäganderätt till. Äganderätten parterna emellan regleras då av lag om samäganderätt (1904:48 s.1) (här). Om inget annat framgår ska varje ägare anses äga en lika stor del av egendomen. Har dock en ägare, exempelvis du eller din exsambo, betalt en större del av egendomen ska denna anses äga en större del som står i proportion till detta. Där stadgas vidare i 2 § att det krävs samtycke från alla som äger en del i egendomen för att få vidta åtgärder med denna, exempelvis vid försäljning. Det är samägarna tillsammans som fattar beslut om hur det ska förfogas över den samägda egendomen.

Sammanfattningsvis är mitt tips till dig att kontakta din exsambo för att göra anspråk på din del av det totala värdet av husvagnen. Eftersom husvagnen inte inkluderas vid bodelningen av er samboegendom blir detta ett separat förfarande, dvs den samägda egendomen utgör ett annat förfarande. Försök vända dig till honom på nytt med din fordran och om inte det hjälper kan en advokat på en byrå hjälpa dig att försöka driva in pengarna som du har rätt, i enighet med samäganderätten.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Stort lycka till i fortsättningen.

Med vänlig hälsning,

Nathalie Byström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2841)
2021-08-04 Rätten till att överta bostad vid bodelning enligt sambolagen
2021-08-03 Hur värderas fastighet vid bodelning?
2021-08-03 Hur räknar man ut bodelningslikviden?
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom

Alla besvarade frågor (94627)