Samboegendom genom förvärv i bostad

FRÅGA
härJag äger ett hus sedan innan jag träffade min kille. Nu har han flyttat in hos mig och köpt in sig i mitt hus. Jag äger 50 % av huset och han 50 %. Skulle hans del av huset räknas som boende som är införskaffat för gemensamt bruk vid en bodelning om vårt samboförhållande skulle upphöra och alltså delas lika mellan oss?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först skriva lite allmänt om samboegendom och förvärv i bostad för att längst ner svara på din fråga.

Samboegendom:

Samboegendom och dess bodelning regleras i sambolagen (se här; nedan förkortad SamboL). Vad som utgör samboegendom och således kan bli föremål för en bodelning är sambos gemensamma bostad och bohag enligt 3 § SamboL (se här). Egendomen måste vara köpt för gemensam användning.

Vad en sambo förvärvat innan samboförhållandet räknas normalt inte in som samboegendom. Emellertid kan det vara så att en sambo har köpt något som har syfte att vara för gemensam användning och då kan det ses som samboegendom.

I information från din fråga utgår jag från att du har förvärvat detta hus långt innan ni blev sambos och således är det inte samboegendom. Därför kommer huset som helhet inte ingå i en eventuell bodelning enligt 12 § SamboL (se här).

Om en sambo gör ett förvärv i en bostad:

Det komplicerade blir då om en sambo har gjort ett förvärv i en bostad som inte är samboegendom. Jag kan förstå att man kan tro att denna del ska ingå i en bodelning och delas på hälften eftersom den andra sambon har köpt sin andel för att de ska kunna bo där tillsammans och således är det för gemensam användning. Men enligt juridisk litteratur och praxis är det så att ett förvärv (genom exempel gåva eller köp) av en andel i en bostad inte anses utgöra ett förvärv för gemensam användning trots att parterna avsåg att flytta samman i bostaden. Ett exempel från verkligheten är rättsfallet NJA 1997 s 277 (se här). I nämnda rättsfall hade en kvinna förvärvat en andel av sin sambos bostad genom att sambon hade gett hälften i gåva till kvinnan. Kvinnans andel hade de tagit med i bodelningen. Högsta domstolen ogillade att denna del hade varit föremål för bodelning. Alltså godtogs inte bodelningen av delen som tillhörde kvinnan och ärendet återförvisades till inskrivningsmyndigheter för ny handläggning.

En personlig reflektion till varför utgången blev att kvinnans del inte var föremål för bodelning är dels att bostaden från början inte var samboegendom och dels att det blir oskäligt om kvinnan endast erhåller 25 % av huset medan mannen både får hälften av kvinnans del (25 %) samt behåller sin egen del (50 %), alltså 75 % av bostaden.

Svar:

Om ert samboförhållande skulle upphöra kommer din sambos del inte utgöra samboegendom och således inte ingå i en bodelning enligt informationen jag redogjort ovan. Istället kommer ni äga huset gemensamt eftersom han har förvärvat 50 % genom att köpa in sig. Om ni säljer det efter en separation kommer ni dela lika på eventuell vinst.

Med vänliga hälsningar

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86839)