Samboegendom

2017-10-03 i Bodelning
FRÅGA
Två sambor har en fritidsfastighet som båda står på och båda står på lånen, den ena har betalat allt (kontantinsats, lagfart m m och det kan verifieras) och den andra har bara betalat sin del av amorteringen och ränta. Frågan är då om den som har betalat har rätt till fastigheten utan att lösa ut den andre?
SVAR

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Om ni inte har ett samboavtal med varandra så regleras samboegendom av sambolagen (2003:376).

Om fastigheten är anskaffad efter att ni blev sambor, och den är anskaffad med avsikten att ni ska ha fastigheten för gemensamt bruk så har ni lika rätt till fastigheten. Den ene sambon har i sådana fall inte rätt till hela egendomen utan att lösa ut den andra sambon.

Samboegendom

Er gemensamma bostad och bohag utgör er gemensamma samboegendom, så länge den är anskaffad för att användas tillsammans av er båda. Det spelar alltså inte någon roll vem som har betalat den om den är köpt med syftet att ni ska bo/använda fastigheten tillsammans. Detta framgår av sambolagen 3 §.

Detta gäller det bostad och det inre bohag som man köper, och som används tillsammans av båda, efter att man blivit sambor (sambolagen 6 §). Det gäller, som sagt, bara sådan egendom som köps efter att ni flyttat ihop, och inte de saker och egendomar ni haft sedan innan. Har en av er haft fastigheten innan ni flyttade ihop ingår den inte i samboegendomen.

Svaret på frågan är med andra ord att ni har lika rätt till fastigheten, om den är anskaffad efter att ni ingick samboförhållande med varandra och att den är anskaffad med tanken att den ska vara för gemensamt bruk.

Vad ingår inte i samboegendom

Det som inte ingår i samboegendomen är som redan sagts det man redan ägde/ hade med sig in i förhållandet sedan innan.
Gåvor och arv som en sambo fått med villkoret att den egendomen ska vara enskild är inte heller en del av samboegendomen.
Som gemensamt bohag räknas inte heller sådant som uteslutande används av bara den ena sambon, t.ex. om det uteslutande är den ena sambon som använder golfutrustning.

Yttre lösören omfattas inte heller av definitionen gemensamt bohag.

Bodelning

På begäran av en av samborna kan samboegendomen fördelas genom bodelning. Bodelningen görs då med utgångspunkt för hur förhållanden var den dag samboförhållandet upphörde. Begäran om bodelning måste också göras senast ett år efter att samboförhållandet upphörde.

Den samboegendomen som finns kvar (när man tar bort det som inte ska ingå, se rubriken ovan) läggs sedan samman och delas på hälften lika mellan samborna.

I och med att ni båda står på kontraktet, båda står på lånen till fastigheten och båda generellt gör/ har gjort olika typer av betalningar för bostaden borde det inte vara svårt att visa att fastigheten brukas gemensamt, är avsedd för gemensamt bruk, och därför också ska ingå i samboegendomen som ska delas vid en eventuell bodelning. Se sambolagen 8-21 § för bestämmelser om bodelning.

För mer hjälp kan du kontakta Lawline på telefonrådgivningen 08-533 300 04.

Robin Uddén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2838)
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom
2021-08-01 Vad ingår i bodelningen?
2021-07-31 Påverkas den kritiska tidpunkten vid skilsmässa av betänketid?
2021-07-31 Finns det kvar en giftorätt om man inte genomför en bodelning efter skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94587)