Sambodelning av tidigare delad egendom

2015-04-29 i Bodelning
FRÅGA
Hej!I mars månad 2013 separerade jag och min sambo med bodelning till följd. Februari 2014 gjorde vi ett nytt försök och renoverade köket vilket hon betalade mestadels på. Jag står som ägare för huset och lånen på det sedan första separationen. sep/okt 2014 separerar vi i gen och dec 2014 gör vi åter ett nytt försök i början på april 2015 seprerar vi i gen 3 gången. hon gjorde adressändring i mars.Hennes lån som vi renoverade köket med skall jag betala. Nu hävdar hon att hon har rätt till bodelning igen? Hon har inte betalt något för boende under dom tiderna som vi försökt igen.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Jag kommer gå igenom stegen för hur ett samboförhållande upphör och vad som ska ingå i en sambodelning för att sedan besvara din fråga.

Enligt sambolagen (2003:376) 2 § upphör ett samboförhållande om samborna flyttar isär (2 §). När ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde (8§). Att begära sambodelning är alltså en "rättighet" som partnerna i ett tidigare samboförhållandet har. I lagens mening spelar ingen roll att en sambodelning tidigare har skett. Däremot måste en bedömningen göras av vad som ska ingå i sambodelningen.

Det som ska ingå i samboldelningen är alltså samboegendomen. Vad som utgör samboegendom framkommer av 3 §. Där stadgas att “sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning”. Mer specifika regler kring vad som utgör samboegendom återfinns i 4-7§§.

Sambors gemensamma bostad definieras närmare i 5 §. I första punkten framkommer att sambors gemensamma bostad avses “fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål”. Denna bestämmelse borde inte ha någon vidare betydelse för ditt fall.

Vad som kommer att avgöra om fastigheten återigen ska ingå i bodelningen är rekvisitet i 3 § “om egendomen förvärvats för gemensam användning”.

Den allmänna utgångspunkten här är att vad en sambo har förvärvat före samlevnaden normalt inte kan anses ha förvärvats för gemensam användning. Det avgörande vid bedömningen om det ska vara att anse som förvärvat för gemensamt bruk är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. Bostad och bohag som har förvärvats efter sammanlevnadens inledande blir normalt att betrakta som förvärvade för gemensam användning.

Fastigheten förvärvades till en början för er gemensamma användning, varför den ingick i den ursprungliga bodelningen. Nu står du som innehavare till fastigheten och är även den som har lånen. Här borde bedömningen bli att fastigheten inte har förvärvats för gemensam användning, den har så att säga förlorat sin karaktär av samboegendomen i och med att en bodelning redan har gjorts. När ni senare ingick samboförhållande var du redan ägare till fastigheten varför rekvisitet “förvärvats för gemensam användning” brister då något förvärv av egendom efter samboförhållandet inte har skett. För att tydliggöra detta kan man jämföra med situationen om ni hade sålt den ursprunliga fastigheten, för att köpa en ny i och med att ni “försökte igen” – då hade rekvisitet “förvärvats för gemensam användning” vara uppyllt och egendomen skulle vara att anse som samboegendom.

Om ni har förvärvat något “bohag”, dvs. möbler, elektronik etc. ska detta dock ingå i bodelning som ska ske nu.

Behöver du närmare rådgivning kring sambodelningen har du möjlighet att boka en tid med Familjens jurist via denna länk: http://lawline.se/boka.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2795)
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?
2021-04-30 Kan jag behålla huset när min make dör?

Alla besvarade frågor (92074)