Sambobodelning och kvarvarande saker

2016-11-19 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min ex sambo har separerat. Får jag flytta ut hens tillhörigheter i kartonger och ställa ut för hen att hämta eller måste hen komma in i lägenheten själv och göra detta? Lägenheten står på mig (hyres) men vi flyttade gemensamt in i denna genom ett byte, från en annan lägenhet som också stod på mig. Vem har rätten till lägenheten? Har jag rätt att "kasta ut hen"? Har jag rätt att ställa krav på att hen ska ha hittat ett alternativt boende inom en viss tid? Har hen rätt till innestående hyra för nuvarande lägenhet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag börjar med att besvara din fråga om vem som har rätten till lägenheten, och går sedan vidare till vad som gäller kring hens tillhörigheter.

Enligt sambolagen så upphör ett samboförhållande om 1. samborna eller någon av dem ingår äktenskap, 2. samborna flyttar isär, eller 3. om någon av dem avlider. Även om någon ansöker om förordnande av bodelningsförättare eller om rätt att bo kvar eller väcker talan om övertagande av bostad (2 §).

När samboförhållandet upphör ska på begäran av någon av dem samboegendomen fördelas genom bodelning (8 §). Samboegendomen är sambornas gemensamma bostad och bohag, som införskaffats för parternas gemensamma bruk (3 §). Med gemensam bostad avses i lagens mening den gemensamma permanenta bostaden. Att bostaden ska vara införskaffad för parternas gemensamma bruk betyder att en bostad som någon haft innan parterna flyttat ihop inte ingår. Om man däremot skaffar en bostad i syfte att flytta ihop så ingår den i bodelningen. Att en bostad ingår i bodelningen innebär att den ska vara med i fördelningen mellan parterna. En hyresrätt går naturligtvis inte att ”dela på” i den bemärkelsen så det är av vikt att avgöra vem som ska ta över den. Om båda står på kontraktet så brukar det avgöras så att den som behöver den bäst är den som ska få lägenheten. Om endast en av parterna står på kontraktet så är däremot utgångspunkten att den parten tar över lägenheten. Bedömingen kan dock bli annorlunda om partnerna har gemensamma barn eller om en av parterna har barn från tidigare förhållanden. Då kan barnens behov av bostad komma i förhand. Men det är mitt korta svar på hur fördelningen av bostaden görs. Utgångspunkten bör således vara att du som står på kontraktet är den som ska behålla bostaden. Allt detta förutsatt att ni inte skrivit samboavtal som reglerar situationen annorlunda.

Även om det skulle vara så att du har all rätt till att behålla bostaden så gör det det inte möjligt för dig att flytta ut hens saker utan vidare. Dels kan det sluta illa ifall sakerna skulle försvinna/bli stulna efter att du har satt ut dem och dels finns det en risk att hyresvärden och övriga hyresgäster misstycker. Ni kan givetvis komma överens om att du ska ställa ut hens saker utanför dörren och att hen kan hämta dem där (problemet med missnöjd hyresvärd/hyresgäster kvarstår dock - du skulle även kunna be dem om lov). Annars kvarstår att du låter din sambo hämta sakerna ifrån lägenheten.

Av din sista fråga så tolkar jag det som att du undrar om din f.d. sambo har rätt till den hyra som hen betalat för tiden som hen inte kommer bo där. Kort sagt så ja, det kan innebära att du blir återbetalningsskyldig för den delen om ni inte kommer överens om annat.

Jag hoppas jag gav svar på din fråga, om inte så är du välkommen att återkomma.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll