Samboavtal - olika kontantinsats

Min dotter och hennes sambo har köpt en bostadsrätt varav min dotter äger 90% och han äger 10 %. De har även ett barn tillsammans. Inga lån har tagits, dvs allt har betalats kontant och i köpekontraktet står det också att hennes andel är 90% och hans andel 10%. Vad händer vid eventuell separation? Räcker det att de olika procentsatserna står på kontraktet? Om ett samboavtal även måste upprättas hur ska det uttryckas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Samboegendom och bodelning

Eftersom din dotter och hennes pojkvän stadigvarande bor tillsammans är det sambolagen som ska användas, 1 § Sambolagen Sambolagen 1 §. Det som utgör samboegendom framgår i 3 § Sambolagen Sambolagen 3 §, och där står det att samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag. Om denna bostad köpts för gemensam användning räknas den som samboegendom. Denna bostad är därmed samboegendom så länge den inte är enskild egendom eller t.ex. om det är en gåva, vilket framgår av 4 § Sambolagen Sambolagen 4 §. Med gemensam bostad menas enligt 5 § Sambolagen Sambolagen 5 § den bostadsrätt som de innehar för gemensamt bruk.

Delas lika

Det som är viktigt är att bostaden är köpt för gemensamt bruk och är därmed samboegendom och efter en bodelning mellan samborna ska värdet som efter avdrag av eventuella skulder delas lika 14 § Sambolagen Sambolagen 14 §. Detta betyder därmed att det inte spelar någon roll om din dotter har betalat mer för bostaden än hennes sambo, lagen tar ingen hänsyn till att kontantinsatserna är olika.

Samboavtal och Skuldebrev

Det finns olika alternativ att lösa detta. Det ena är att de skriver ett samboavtal. Enligt 9 § Sambolagen Sambolagen 9 § kan sambor skriva ett samboavtal där man skriver att bodelning inte ska ske enligt sambolagens regler eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Sambolagen är med juridiska termer dispositiv, det betyder att genom avtal kan man bestämma att vissa regler inte ska gälla. Samboavtalet ska vara skriftligt och ska undertecknas av båda samborna för att det ska vara giltigt. Om ni gör detta undviker ni likadelning vid en eventuell bodelning. Ni har ett köpekontrakt som anger den del som din dotter har och hennes sambo, för att vinsten ska delas enligt detta krävs det att ni skriver ett samboavtal. Om ett samboavtal inte skrivs kommer det delas lika som jag nämnt ovan.

Ett annat alternativ är att ni skriver ett samboavtal tillsammans med ett skuldebrev. Det krävs först här att ni skriver ett samboavtal som även här säger att sambolagens regler om likadelning inte ska gälla. Därefter skriver ni ett skuldebrev mellan samborna, som säger att den ena sambon har en fordran på den andra sambon för den mellanskillnad som de lagt in i bostaden. Jag rekommenderar detta sätt för att denna ekonomiska situation ska jämnas ut. Detta innebär att tillsammans med skuldebrevet och samboavtalet kan din dotter då kräva de pengar från sin sambo som är mellanskillnaden när hon vill.

Om du vill ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist.

Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.
Sandra WredeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning