Samägd bostadsrätt

2019-05-05 i Bodelning
FRÅGA
Bakgrund: Jag och min exfru äger en bostadsrätt hälften var idag. Jag bor kvar i lägenheten. Vi har bott där i 18 år. Helt plötsligt förra året så går hon ut och kommer inte hem igen. Hon skaffar sig en hyreslägenhet. Vi skildes. Jag anser att hon fortfarande ska betala hälften av månadsavgiften eftersom inget annat är sagt och att vi fortfarande äger hälften var. Hon vägrar betala hälften och jag har inte hittat någon ny lägenhet än. Min fråga är kan jag stämma henne på summan som hon inte har betalat. Jag lever endast på sjukersättning och har inte så mycket inkomst. Sedan dess har jag fått betala allt själv. Vad säger lagen och vad kan jag göra? Det blir mycket pengar på ett år och jag har inte orkat mentalt att ta tag i allt. Emotser tacksamt besked
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det gäller hur länge man har skyldigheter i det gemensamma hemmet i ett äktenskap hittar vi ledning i äktenskapsbalken (ÄktB). I 1 kap. 4 § står att båda makar ska fördela utgifter mellan sig. En tumregel är alltså att man har delat ansvar för det gemensamma hemmet och de kostnader som följer. Förändringen kommer i ÄktB 6 kap. 7 §. där det står att varje make efter skilsmässan står för sin egen försörjning. Det betyder alltså att du från den dagen ni skilde er har ansvar för dig själv och hon för sig själv.

Det största problemet jag ser framgår dock inte av din fråga. Är bostadsrätten belånad och i så fall; vem står på lånen? Är lånet gemensamt bör hon betala halva kostnaden för detta så länge ni samäger bostadsrätten oavsett om hon bor där eller ej, likadant med eventuell medlemsavgift till föreningar osv. De löpande driftskostnaderna faller nog däremot på dig. Oavsett bör ni få till stånd en bodelning snarast för att fördela egendomarna och göra er av med alla oklarheter gällande äganderätter och ekonomi.

Vid en bodelning blir detta således en bevisfråga, vem har betalat kostnaderna för något ni samäger? Detta är såvitt jag kan bedöma din bästa chans att få tillbaka en del av de kostnader för bostadsrätten hon inte delat under erat äktenskap, genom bodelningen. Det finns nämligen inget betvingande i hur makar väljer att dela upp sina kostnader mellan varandra. Antingen hittar ni ett sätt att komma överens om detta själva och tecknar ett skriftligt avtal som ni båda skriver på enligt ÄktB 9 kap 5 § eller så ansöker du till tingsrätten om en bodelningsförrättare enligt ÄktB 17 kap. som hjälper er att sammanställa informationen och fördela de tillgångar ni haft i äktenskapet, vilket kanske kan vara att föredra om du, som du skriver, inte riktigt har ork att ta om hand dina rättigheter.

Hoppas du fått hjälp på vägen och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2530)
2020-06-01 Ska vi tillämpa svensk eller utländsk lag på bodelningen?
2020-05-31 Får jag behålla bilen om maken står på lånet?
2020-05-31 Ett arv kan undantas från en bodelning
2020-05-31 Vad gäller vid bodelning?

Alla besvarade frågor (80629)