FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet30/04/2015

Samäganderättsavtal

Jag och min syster har ärvt ett fritidshus Jag och min man har byggt en gäststuga på samma tomt för ca 20 år sedan.. Min syster bor nu i fritidshuset permanent. Vi använder gäststugan ca 2 månader/år. Hur fördelar vi kostnaderna? Fasta och rörliga kostnader.

Lawline svarar

Hej och tack för att du använder våra tjänster!

Fritidshuset och tillhörande tomt äger du tillsammans med din syster vilket regleras genom Lag (1904:48) om Samäganderätt. Vad gäller kostnader för er gemensamt ägda egendom så ska de bäras i förhållande till delägarnas andel i egendomen (15§), vilket betyder att om ni äger egendomen hälften var, så ska även kostnaderna hälftendelas. Det är dock helt fritt för er delägare att avtala om en annan kostnadsfördelning.

Om ni inte redan har upprättat ett samäganderättsavtal så rekommenderar jag att ni gör det. Det skulle i så fall utgöra ett avtal som reglerar vilka kostnader ni ska stå för, vad som händer om ena delägaren inte betalar, hur ni ska hantera gäststugan som är upprättad på tomten och hur en delägare ska kunna köpa ut den andra eller inte. Detta är bara några exempel på vad ett samäganderättsavtal kan reglera, man utformar det helt enkelt efter vilka behov ni har.

Du och din syster ansvarar gemensamt för förvaltningen av fritidshuset (om ni inte redan har upprättat ett samäganderättsavtal som säger annorlunda) vilket även betyder att ni har ett solidariskt betalningsansvar för kostnaderna. Du kan exempelvis inte vägra att betala för underhållet av fastigheten, utan din syster har rätt att utkräva halva kostnaden av dig (om du äger 50% av egendomen). Dock så bor hon permanent i fritidshuset och du utnyttjar en gäststuga som är upprättad på tomten vilket gör att det kanske inte är rimligt med en hälftendelning av alla kostnaderna. För att ändra på detta förhållande så bör ni göra en överenskommelse om hur kostnaderna ska fördelas och detta gör ni genom ett samäganderättsavtal.

Tyvärr finns det inga möjligheter för mig att inom den här tjänsten hjälpa er upprätta ett sådant avtal, men vi skulle kunna ge er en offert för hjälpa er utforma ett sådant avtal. Vi får in många tvister som rör just samägd egendom där delägarna inte har träffat ett samäganderättsavtal, vilket kan leda till delägare känner sig förfördelade varav tvist uppstår. Vi har alltså erfarenhet av vilka situationer som kan uppstå och orsaka meningsskiljaktigheter, vilket man kan förekomma genom ett samäganderättsavtal.

Och hoppas rådgivningen har varit till hjälp och ni är välkomna att återkomma till mig om något är otydligt eller om ni vill ha en offert för att ta fram ett samäganderättsavtal.

Med vänliga hälsningar

fredrik.norberg@lawline.se

Fredrik NorbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000