Samäganderätt till bostadsrätt när ena parten står ensam på lånet

2020-06-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej!Min sambo och jag ska köpa vår första bostadsrätt. Eftersom jag i nuläget har ett ettårskontrakt som vikarie får ett bättre lån om han står ensam på lånet, men vi vill båda stå som ägare till bostaden. Är detta möjligt?Vänliga hälsningar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är möjligt att ni båda står som ägare till bostaden även om din sambo står ensam på lånet. Praktiskt löses detta enklast genom kontakt med banken och mäklare. De har koll på hur avtalen ska se ut och vilken lösning som är bäst i ert fall. Jag kommer nedan gå in mer på juridiken kring din fråga och om lite olika möjliga lösningar.

Det är fritt att avtala om gemensam äganderätt

I Sverige råder avtalsfrihet, vilket innebär att parterna som ingår avtal i princip själva bestämmer vad avtalet ska innehålla. Det går såldes att avtala om att en eller flera ska stå som ägare för en viss egendom, det spelar ingen roll om endast en part står för betalningen. Alltså är det fullt möjligt att din sambo står ensam på lånet men att ni båda står som ägare till bostadsrätten. Det viktigaste är att detta är vad ni båda vill och kommer överens om sinsemellan.

När det gäller köp av bostadsrätt finns dock en del formkrav för hur avtalen ska se ut som måste beaktas. Därtill kan endast personer som är medlemmar eller kan antas som medlemmar i den aktuella bostadsrättsföreningen äga en bostadsrätt i föreningen (6 kap 1 § bostadsrättslagen). Viktigt är vidare att avtalet:

– är skriftligt,

– skrivs under av köparen och säljaren,
– och innehåller uppgifter om lägenheten som köpet avser samt ett pris (6 kap 4 § bostadsrättslagen).

Formkraven är inget som i sig hindrar er från att båda stå som ägare trots att din sambo står ensam på lånet.

Det finns olika sätt för er båda att bli ägare trots att endast den ena betalar

I ert fall finns ett flertal sätt att se till att båda står som ägare. Enklast är att ni båda ingår som köpare i avtalet. Ni anses då utgöra en gemensam köpare. För att köpet ska fullbordas spelar i sig ingen roll om någon av er betalar mer än den andra, så länge säljaren får sina pengar. Vad du och din sambo sedan kommer överens om sinsemellan står er fritt.

Annars kan din sambo själv stå som köpare och senare överlåta en del av äganderätten till dig. Detta kan t ex göras genom du köper en andel i bostaden av honom, där ni själva kommer överens om ett pris, eller genom gåva. Viktigt är att även vid överlåtelsen er emellan följa de ovan nämnda formkrav som gäller vid köp av bostadsrätt (6 kap 4 § bostadsrättslagen).

Det finns, som nämnt, flera sätt att upprätta en samäganderätt för bostaden även om din sambo står ensam på lånet. Jag kommer dock inte gå igenom samtliga. De två jag presenterat ovan är relativt enkla och vanliga.

Sammanfattning

Ni kan stå som gemensamma ägare till bostaden även om din sambo ansöker om lånet ensam, antingen genom att ni båda står som köpare eller genom att din sambo överlåter en del av bostaden till dig i ett senare skede.

Jag rekommenderar att rådgöra med banken och en mäklare om vilken lösning som passar er bäst.

Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Erik Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (859)
2021-01-22 ​Hur lång är en skälig frist enligt paketreselagen?
2021-01-20 Allmänt om hävning och skadestånd för hemresekostnader vid paketresor
2020-12-31 Ny avtalad leveranstid
2020-12-26 Hur gör man när SJ agerat felaktigt?

Alla besvarade frågor (88365)