Samägande av fastighet

FRÅGA
HejEfter föräldrars dödsfall har en sommarstuga lämnats i arv till efterlevande. Fastigheten står kvar i dödsboet. Det finns två arvstagare där dessa ärver lika mycket. Endast den ena arvstagaren har nyttjat fastigheten under flera år. Hur ska kostnaderna för fastigheten fördelas mellan dessa två arvstagare? Kostnader som finns är bl.a. skatt, försäkring, löpande räkningar såsom el, vatten, vägavgift m.m?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga jag ska försöka svara så gott jag kan!

Under tiden fastigheten står kvar i dödsboet tas kostnaderna direkt från dödsboet och minskar därför bådas arv. Dödsboet förvaltas av samtliga dödsbodelägare och det krävs därför att ni är överens om hur kostnaderna ska betalas, detta framgår av 18 kap 1 § Ärvdabalken som du hittar Här. Det är av vikt att alla kostnader betalas innan arvsskiftet sker, annars riskerar arvsskiftet att gå åter 21:4 Ärvdabalken. Någon laglig reglering om att den som nyttjar fastigheten ska stå för kostnaderna finns således inte.

Hur ni väljer att göra detta är alltså upp till er. Det syskonet som nyttjar fastigheten kan minska sin del av arvet med motsvarande summa eller utge denna summa i efterhand till den som ej nyttjar fastigheten. Det är ni dödsbodelägare som ska vara överens och det är ni som i slutet skriver under hur tillgångar ska fördelas.

Om ni sedan väljer att samäga fastigheten efter det att arvsskiftet har ägt rum tillämpas istället samäganderättslagen. Huvudregeln i denna lag är att ni båda svarar för lika mycket av kostnaderna för förvaltningen av fastigheten (15 § Här). Samäganderättslagen lagen är dispositiv vilket innebär att ni kan komma överens om annat. Den som nyttjar fastigheten kan därför stå för alla kostnader om ni är överens om det.

Vänliga hälsningar

Eric Brinck
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1069)
2021-04-30 Vem betalar för boutredningsman och skiftesman?
2021-04-29 Ska inkomster som har tillkommit efter min mans bortgång räknas med i bouppteckningen?
2021-04-29 Att dölja uppgifter eller ange felaktiga uppgifter i en bouppteckning
2021-04-25 Om att klandra arvskifte i efterhand

Alla besvarade frågor (92074)