Sålt produkter som jag inte fått betalt för

FRÅGA
Om jag sålt produkter så som Mary Kay, men inte fått betalt. Kan jag då göra en anmälan på detta? Denna människa har nonchalerat mig o varken svarar eller öppnar dörren när man kommer. Har även lånat ut mina balklänningar som kosta mig 3500:- samt en tiara för 500:- har inte fått tillbaka detta heller. Så hur gör jag?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Jag beklagar det inträffade och självklart ska jag hjälpa dig!

Kronofogden

Om vi börjar med försäljningen av produkterna, har ni kommit överens om vilket datum som personen ska betala till dig? I sådana fall räknas dagen efter det bestämda datumet som den dag då betalningen har förfallit till betalning. Om ni inte pratat om något datum, så bör ni börja med att bestämma ett datum. Om personen efter det datumet inte har betalat kan du vända dig till Kronofogden (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande.

Ansökan om betalningsföreläggande innebär att KFM ålägger personen som är betalningsskyldig enligt lagen om betalningsföreläggande 2 §. Ansökan om detta görs skriftligt och ska innehålla yrkandet – alltså vad du vill ska hända – och grunden till yrkandet. Summan, förfallodagen och parternas personuppgifter ska också finnas med (lagen om betalningsföreläggande 9-11 §§). På KFM:s hemsida finns ytterligare instruktioner och färdiga blanketter för ansökan. Det kostar 300 kronor att ansöka, men den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan. Du ska i din ansökan alltså kräva hela skulden till dig d.v.s. (lånet+summans ränta) + räntan för dröjsmålet + ansökningsavgiften. Om man inte får betalt med hjälp av KFM kan man i sista hand hamna i domstol, som i en dom slår fast att personen som är betalningsskyldig ska betala tillbaka det till dig.

Eventuella brott som kan bli aktuella

Jag vet inte riktigt omständigheterna kring händelsen, men betalar hon inte tillbaka kan hon bli skyldig till bedrägeri enligt 9 kap § Brottsbalken. Avseende balklänningarna och tiaran nämner du att det varit ett lån. Lämnar hon dock inte tillbaka kan hon bli skyldig till stöld enligt 8 kap 1 § Brottsbalken.

Avslutande råd

Du skriver att hon i princip är okontaktbar. Jag skulle rekommendera dig att polisanmäla händelsen och förklara för polisen vad som har hänt. Därefter kommer åklagaren bedöma vilken brottstyp som blir aktuell. Dessutom bör du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden avseende Mary Kay produkterna, då det kan ta tid att få pengarna via en rättegång.

Återkom gärna vid ytterligare funderingar, annars önskar jag dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (512)
2021-04-29 Hur kan jag få mitt husdjur återlämnad?
2021-04-21 Få tillbaka utlånade pengar
2021-04-06 Får man kasta andras egendom?
2021-03-30 Återbetalningsskyldighet av pengar från en vän?

Alla besvarade frågor (92010)