Säljares rätt att kräva återlämnande av katt

2017-04-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Föräldrarna har köpt en katt via en katthjälp. I kontraktet står det "Kontakta oss om katten blir sjuk, ska avlivas eller omplaceras". Står inget annat i kontraktet. Katten har nu upptäckts vara sjuk i sjukdomen FORL som är väldigt smärtsam för katten o ska avlivas pga detta efter veterinärens råd.Nu kräver katthjälpen att katten ska återlämnas till som. Har katthjälpen rätt att kräva tillbaka katten?
SVAR

Hej, vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grunder för återlämnande
Oavsett om dina föräldrar har köpt katten från en katthjälp som handlar i egenskap av privatperson eller näringsidkare blir utgången av svaret detsamma. Konsumentköplagen gäller vanligtvis om försäljning skett upprepade gånger, annars köplagen, men samma principer gäller alltså för bådadera lagar i denna situation.

Köplagen liksom konsumentköplagen ger säljaren rätt att ta tillbaka katten, d.v.s. häva avtalet, endast om köparen inte betalar. Jag utgår från att dina föräldrar fullgjort sin betalningsskyldighet. Detta leder till att avtalet mellan föräldrarna och säljaren avgör om återlämningsskyldighet föreligger eller inte.

Tolkning av avtalet
Utgångspunkten för om säljaren har rätt att kräva att katten ska återlämnas eller inte är således avtalet. Har det inte reglerats i avtalet, muntligen eller skriftligen, att säljaren ska få kräva tillbaka katten vid just en avlivningssituation har denne heller inte rätt till det. En muntlig överenskommelse är lika bindande som en skriftlig. Vid avtalstvist försöker man först reda ut den gemensamma partsavsikten. Är detta inte möjligt får man se till den skriftliga ordalydelsen av avtalet. En tydligare redogörelse följer nedan.

Det som diskuterats om återtagande mellan föräldrarna och säljaren innan de köpte katten kan alltså få betydelse för svaret. Om dina föräldrar och säljaren diskuterat kring detta, d.v.s. innebörden av klausulen eller på annat sätt varit införstådda med att katten ska få återtas vid dessa situationer, går detta således före det skriftliga. Har istället inget sagts om återtagande faller vi tillbaka på den skriftliga ordalydelsen. Den skriftliga klausulen du angivit ger enligt min mening inte uttryck för att katten faktiskt ska återlämnas om den blir sjuk, däremot att kontakt med säljaren ska tas om katten blir sjuk/ska avlivas/omplaceras.

Sammanfattning
Svaret beror således på vad som sagts mellan dem angående återtagande, d.v.s. om gemensam partsavsikt går att fastställa. Om inget har diskuterats har säljaren enligt min mening inte rätt att återkräva katten med hänsyn till ordalydelsen i avtalet. Har dina föräldrar handlat i egenskap av konsumenter kan dessutom även den s.k. oklarhetsregeln vara till deras fördel, detta eftersom de anses vara i en svagare position än säljaren och klausulen ska då tolkas till deras fördel. Säljaren får då stå risken för den oklara formuleringen, se 10 § lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Lycka till och jag hoppas du fick vägledning av svaret. Skulle du behöva hjälp i en större omfattning är du så välkommen att boka tid med en jurist här på Lawline. Detta kan du göra här.

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (900)
2021-07-24 Har man ångerrätt i samband med ett restaurangbesök?
2021-07-21 Kan man kräva tillbaka en hund som man har lämnat tillbaka till uppfödaren?
2021-07-20 Får en matbutik kräva uppvisande av legitimation vid köp av alkoholfria drycker?
2021-06-30 Har man rätt att ångra ett medlemskap köpt på plats?

Alla besvarade frågor (94275)