Säljaren skickade aldrig varan, vad kan jag göra?

Jag har (köpt) en Parajumper väst ifrån MarketPlace på facebook. Jag frågade honom vems nummer är det han sade min fru, vad heter du Milard. Jag sa okej låter trovärdigt jag swishade honom 500 kr innan han frakta och 500kr efter han fraktat samt frakt som jag betala för. Total pris 1119kr. Väste skulle komma idag men när jag öppnar förpacknigen så ser jag att jag fick ett par lackan. Vad ska jag göra för att få tag på hjälp?!!!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du köpt en väst via Marketplace på Facebook, varpå säljaren istället skickade ett par lakan, och att du nu undrar kring de juridiska aspekterna beträffande situationen som uppstått.

Bedrägeri

Säljarens agerande kan mycket väl falla in under brottsbeskrivningen om bedrägeri som återfinns i 9 kap. 1 § BrB. Huvudregeln är att bedrägeri utgörs av att en vilseledande handling tar plats som förmår en person att göra något som resulterar i en vinst för den som vilseleder och förlust för den som blir vilseledd.

Det måste dock finnas ett samband mellan vilseledandet och situationen som uppstått. I ditt fall verkar det tydligt att agerandet från säljaren har förmått dig att skicka pengar för något som du i slutändan inte mottagit, dvs. du fick aldrig västen skickad till dig. Transaktionerna på totalt 1119 kronor, har inneburit en förlust för dig och en obefogad vinst för säljaren.

Huvudregeln inom straffrätt är att det enbart är gärningar som begås uppsåtligen som kan anses utgöra brott, om inte annat är föreskrivet (1 kap. 2 § BrB). Genom att läsa lagrummet om bedrägeri, så förstår man att gärningsmannen måste ha uppsåt till gärningen för att hen ska kunna dömas till bedrägeri.

Utifrån bakgrundsinformationen, är min uppfattning att säljaren agerat med uppsåt att vilseleda dig.

Min bedömning i din fråga och avslutande rekommendationer

Som ovan angivet, måste säljaren agerat med uppsåt, det vill säga agerat med syfte/intention att vilja vilseleda dig och lura dig på pengar. Det hela kan självfallet också vara ett misstag, varpå jag först och främst råder dig att kontakta säljaren igen och förklara den uppkomna situationen. Testa därför att få kontakt med säljaren igen och ange att du inte fått den avsedda produkten.

Om detta inte fungerar eller säljaren inte svarar är min rekommendation att en polisanmälan gör så fort som möjligt. För att upprätta en polisanmälan kan du ringa polisen på 114 14 eller gå till en polisstation för att hjälp. Mina avslutande rekommendationer är även att du ev. sparar konversation mellan er, i syfte att säkra bevisning.

Avslutningsvis är förhoppningen att mitt besvarande av din frågeställning varit tillfredsställande. Du kommer att motta en möjlighet att skicka in ett omdöme på mitt svar, återkom gärna med ett sådant.

Med vänliga hälsningar.

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo