FrågaKÖPRÄTTÖvrigt21/10/2013

Sälja/köpa lös egendom med äganderättsförbehåll

"Viktor" har köpt en dator på avbetalning med äganderättsförbehåll men säljer den till "Nina" innan den är fullbetald. Vilket brott och lagrum är aktuellt?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Om någonting är köpt med ett äganderättsförbehåll innebär detta att säljaren förbehåller sig äganderätten till saken till dess att den är fullt betald. Då är det säljaren som äger saken även fast köparen har den hos sig. Säljaren kan härmed ta tillbaka saken under vissa förutsättningar om köparen inte betalar det han ska i tid. Det är vanligt att äganderättsförbehåll finns med i avtal som handlar om köp på kredit, som en säkerhetsåtgärd från säljarens sida.

Om en sak är belagd med äganderättsförbehåll får köparen varken sälja varan vidare eller förbruka den innan den sista avbetalningen är gjord. Om köparen ändå säljer varan innan den
är slutbetald riskerar han att göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kap 4§ BrB). Detta är ett brott som kan sägas vara besläktat med förskingring och bedrägeri. Straffet för olovligt förfogande är böter eller fängelse i högst 2 år.

Till saken hör också att det inte är säkert att Nina i ditt fall skulle få behålla datorn trots att hon köpt den av Viktor. En bedömning av detta måste göras enligt godtrosförvärvslagen. Om den ursprungliga köparen sålt egendom vidare i strid mot ett äganderättsförbehåll, kan den nye köparen få äganderätt till egendomen om denne under vissa förhållanden har gjort ett godtrosförvärv. Lagen är ganska sträng och det krävs att köparen inte ens borde ha misstänkt att överlåtaren saknat rätt att förfoga över egendomen. Vid denna bedömning tas hänsyn till vilken typ av egendom det rörde sig om, under vilka förhållanden den utbjöds och omständigheterna i övrigt (2§ GodL).     

Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1962:700) för BrB och (https://lagen.nu/1986:796) för GodL.

Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.

MVH /Veronica Eriksson

Veronica ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”