Sälja katt som innehålls med retentionsrätt

Hej

Vi driver ett kattpensionat och har problem med en kund som kom med sina 3 katter 10/8

Han kunde inte speca när han skulle hämta dom pga en utlandsflytt och div mankemang,men ca 1-2veckor sas i sms.

Nu har vi ingen aning när han tänkt hämta dom!!

I slutet av september krävde vi in delbetalning och det var i samband med det som det uppdagades efter div sms o telesamtal att han var ett fall hos kronofogden m.m så betalningen blir ett ?

Han har betalat lite som han tycker(ca 1/5del)

Vi undrar nu(5/11) hur vi kan göra med katterna vi har föreslagit katthem och nya ägare men då säger han "över min döda kropp"

Katterna borde ju få mer mänsklig kontakt än de får nu vi tycker synd om dom ,dessutom har vi andra gäster som knackar på

Nu svarar han inte längre på tele m.m!!

Vi undrar hur vi kan lösa detta och vilka juridiska hinder eller möjligheter som finns

Tackar på förhand

Med vänlig hälsning [borttaget]

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!


Det finns ett antal potentiella möjligheter för er. Den första möjligheten som jag kommer på är hävning av avtalet enligt 46 § konsumenttjänstlagen. Det förfarandet kan dock innebära en del problem, både juridiska och praktiska. Eftersom ni har föreslagit katthem och nya ägare utgår jag istället ifrån att ni i första hand vill sälja eller ge bort katterna. Frågan är om ni har rätt att göra det. För svar går vi till lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats.

Enligt 1 § får en näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet har tagit emot en annans sak för att förvara den sälja saken. Det råder ingen tvekan om att ni ska betraktas som näringsidkare. Begreppet ska tolkas vidsträckt och omfattar t.ex. inte endast juridiska personer eller endast företag med en viss omsättning eller liknande. Att det är fråga om yrkesmässig verksamhet kan heller inte ifrågasättas. Inte heller kan det ifrågasättas att ni haft till uppgift att förvara en sak. En katt är en sak. Enligt samma lagrum gäller dock inte lagen om sakens ägare är försatt i konkurs. Ni har uppgett att kunden (K) har skulder hos kronofogden, men K är antagligen inte försatt i konkurs. I och med detta är förutsättningarna för lagens tillämplighet uppfyllda, och vi kan därför gå vidare till formkraven för försäljningen.

Enligt 3 § ska följande förutsättningar vara uppfyllda för att ni ska få sälja katterna:

1: Uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla. Ni har förvisso inte bestämt någon exakt tid för hur länge förvaringen ska vara, men det som sagts i sms får ändå vara vägledande för bedömningen om uppdraget har slutförts eller avtalet upphört att gälla. P.g.a. vad som sagts i sms:et kan ni på god grund hävda att uppdraget har slutförts vid utgången av den andra veckan. Men för att vara helt på den säkra sidan måste ni meddela K att ni säger upp avtalet. Den biten kan ju bli lite problematisk eftersom K inte längre svarar, och han kan därför antas komma att hävda att han inte tagit del av uppsägningen. Det är oklart hur framgångsrik en sådan invändning skulle vara i domstol. Det brukar sägas att man inte bara kan strunta i att öppna sin brevlåda, och man kan anta att den kommunikationsväg ni tidigare begagnat er av ska anses bevakad av K, i vart fall som utgångspunkt. Hur som helst kan ni, för att vara helt säkra även här, skicka uppsägningen per rekommenderat brev till den adress som K uppgett som sin, eller den adress som är känd för er. Sådana meddelanden anses enligt 11 § ha kommit K till känna även om han struntar i att läsa dem.

2: K måste därefter ha anmanats att hämta katterna, och i anmaningen måste ni ha upplyst om att katterna annars kan komma att säljas efter viss tid. Den tiden är minst tre månader från det att K tog del av anmaningen. Jag rekommenderar att ni inkluderar anmaningen i er uppsägning av avtalet enligt 1 ovan.

3: Den tid som har angetts i anmaningen har löpt ut. Ni kan alltså välja att ge K längre tid på sig att hämta katterna. Dock har han som nämnt alltid tre månader på sig.

4: Beloppet ni vill att K ska betala måste stå med i anmaningen.

När 1–4 är uppfyllda kan ni gott sälja katterna. Märk väl att ni måste företa försäljningen med omsorg. Det innebär bl.a. att inte sälja katterna till underpris. Vad underpris är vet ni bättre än mig. Frågan om lagen också medför en rätt att ge bort katterna är lite knivig att besvara, men om katterna har ett sådant begränsat ekonomiskt värde att ni är villiga att ge bort dem kan ju det problemet enkelt lösas med en symbolisk betalning om några kronor.

Jag hoppas att ni fått svar på er fråga!

Jesper EngRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”