Sälja fastighet till dement person

2021-03-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Vad kallas det när någon duperat en dement person att sälja en fastighet till underpris?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett fastighetsköp är ett bindande avtal om det uppfyller formkraven. Huvudregeln är att avtal skall hållas men ett avtal kan i vissa fall ogiltighetsförklaras. Det finns regler om detta i 3 kap. avtalslagen. I detta fall skulle det kunna handla om vad som kallas för ocker. Ockerparagrafen i 31 § avtalslagen handlar bland annat om fall när en part inser att motparten är "oförståndig" eller "lättsinnig" och sedan utnyttjar detta. Det kan också handla om att motparten är pressad eller har en beroendeställning. Motparten befinner sig alltså i ett oförmånligt läge och parten utnyttjar det otillbörligt till sin fördel. Enligt 31 § avtalslagen ska det föreligga ett "uppenbart missförhållande" mellan prestation och motprestation.

Det skulle även kunna handla om ogiltighetsgrunden svek som regleras i 30 § avtalslagen. Svikligt förfarande kan bestå i vilseledande genom lämnande av oriktiga uppgifter alternativt svek genom förtigande. Det måste vara fråga om ett avsiktligt vilseledande för att svekparagrafen ska vara tillämplig.

Utan att veta de exakta omständigheterna är det svårt att säga exakt om detta skulle kunna klassas som ocker eller möjligtvis svek. Det skulle även kunna omfattas av lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning. Det beror alltså på omständigheterna i det enskilda fallet vad detta kommer att kallas för.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?