Sälja egendom efter bouppteckning men innan arvsskifte?

Det finns ett testamente som är upprättat av Swedbank där arvtagarna är nära vänner till den avlidna.

De släktingar som finns är ett syskonbarn och ett barnbarn till personens halvbror som är avliden. Dessa godkänner inte testamentet medan två andra syskon barn godkänner. Måste vi vänta med att sälja lägenhet och avveckla boet i sex månader . Kan vi inte sälja lägenheten och lösöret och sätta in pengarna på ett av den avlidnas konto i väntan på ett arvsskifte? Bouppteckning är reistrerad av skatteverket.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Flera konsekvenser kan aktualiseras i de fall dödsbodelägare avyttrar egendom ur dödsboet. Vid bouppteckningen ska den avlidnes alla tillgångar och skulder dokumenteras så som de var vid dödsfallet. Om egendom avyttras från boet innan bouppteckning har gjorts kan det vara svårt att förutse om den avlidnes skulder kommer täckas av tillgångarna. Om uppgifterna inte stämmer (dvs. egendom fattas) kan ansvar för t.ex. bedrägeri och förskingring bli aktuellt. Ingen avyttring får göras innan skulderna betalts eller betryggande säkerhet ställts för skulden. Om så har skett kan delägarna förpliktas återbära egendomen eller ersätta dess värde i enlighet med 18 kap. 6 § ärvdabalken (se här). I 18 kap. 3 § ärvdabalken (se här) stadgas att om någon företar en rättshandling för dödsboets räkning som inte är nödvändig, är handlingen bara giltig om tredje man (dvs. den som t.ex. köpt eller tagit emot egendomen som gåva) är i god tro, dvs. inte hade, eller borde ha haft, vetskap om att dödsbodelägaren inte hade rätt att företa rättshandlingen.

Har sålunda bouppteckning genomförts och skulder betalts, kan egendom avyttras.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000