Sälja annans egendom utan medgivande

Hej!

Jag och min sambo separerade 2015. Vi kom överens om att jag hade saker kvar som skulle hämtas i efterhand, lite småprylar samt två cyklar varav en fick jag av en vän. Vi har minst sagt dålig kommunikation och har genom överenskommelse med socialen hans syster som tredje part som för talan mellan oss. Nu så har jag sett att hans nya tjej har sålt mina saker på facebook och när jag konfronterade honom att jag ville hämta mina cyklar så har han sålt de. Kan jag gå vidare med detta juridiskt?

Vänligen Sanna

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Det finns flera element i din fråga som kräver en del steg, och utfallet kommer att vara beroende av alla stegen. Om det är så att cyklarna var att anse som din egendom kan det ha begåtts ett brott som heter häleriförseelse. För att något av de här brotten ska ha begåtts så krävs det att ett förbrott ska ha ägt rum, det vill säga att din sambo stal cyklarna i juridisk mening och sedan sålde dem.

Överenskommelsen

Till att börja med så är alla avtal giltiga, skriftliga som muntliga (även om muntliga är svårare att bevisa). Har ni avtalat om att cyklarna är dina och att du ska hämta dem är detta alltså ett giltigt avtal. Under förutsättning att det har förelegat ren accept så att avtalet blir bindande, 1 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, se https://lagen.nu/1915:218. Eftersom avtalet har tillkommit efter att ni separerat räknas det inte som ett samboavtal, då samboavtal måste träffas före eller under samboförhållandet, 9 § Sambolag (2003:376), se https://lagen.nu/2003:376.

Obehörig ägare säljer cyklarna

Härleriförseelse är när en obehörig genom brott har tillägnad sig en egendom och sedan säljer den, det krävs alltså ett förbrott, 9 kap 7 §, Brottsbalk (1962:700), BrB, se https://lagen.nu/1962:700. Härleriförseelse är ett brott där gärningsmannen inte behövde ha uppsåt (ha ett medvetet syfte att begå brottet), utan det räcker med oaktsamhet (orsakat brott genom vårdslöshet eller oförsiktigt handlande), NJA 1978 s. 291. Det här innebär alltså även om din före detta sambo var omedveten om att han begick brottet så kan han anses vara skyldig.

Förbrottet i det här fallet skulle i så fall vara olovligt förfogande, vilket innebär att den som har äganderätten (du) till saken (i det här fallet cyklarna) har berövats rätten till dessa, och att gärningsmannen vid tidpunkten hade saken i sin besittning, 10 kap 4 § BrB. Din sambo hade cyklarna i sin besittning eftersom de var hemma hos honom, han har alltså missbrukat situationen där han har saken i sin besittning. Det blir egenmäktigt förfarande eftersom att de specificerade cyklarna (just de cyklarna, och inte bara cyklar) var din egendom på grund av äganderätt och avtal.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis ser det ut som att det finns en juridisk grund för att din före detta sambo har begått en brottslig gärning genom att sälja dina cyklar. Det här svaret är utifrån att det avtal som föreligger ger dig äganderätt till cyklarna, eller att du på annat sätt kan bevisa att cyklarna var din egendom och inte er gemensamma, eller att cyklarna inte har införskaffats för gemensamt bruk.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo