Sakskada på båt

Har min båt för försäljning och om en annan person provkör båten och går på grund, vem skall då betala för denna kostnaden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag har tolkat din fråga som att situationen rör ett utomobligatoriskt förhållande (vilket betyder att ett kontrakt/avtal inte har förelegat mellan dig och den som provkört båten) samt att den kostnad du skriver om avser en skada på din båt. För sådana förhållanden aktualiseras skadeståndslagen, vilken du hittar här.

Av skadeståndslagen framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. (se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1). I ditt fall är det ingenting som talar för att personen uppsåtligen har skadat båten, varför nästa fråga är om han eller hon kan ha orsakat skadan genom vårdslöshet. Svaret på den frågan beror på om personen iakttagit normal aktsamhet, det vill säga agerat med den försiktighet som man normalt gör när man kör en båt. Om han eller hon inte gjort det kan man säga att personen i fråga har varit vårdslös. Svaret på frågan beror alltså i stort på vilka omständigheter som förelegat vid själva båtturen (t.ex. huruvida personen har framfört båten enligt gällande regelverk eller har varit tillräckligt uppmärksam).

Dessutom krävs det för skadeståndsansvar, att det förelegat något som kallas för "adekvat kausalitet", vilket innebär att det förelegat ett orsakssamband mellan personens handlande och de uppkomna skadorna. Orsakssambandet ska även vara adekvat, vilket innebär att det rimligen ska gå att förutse att just det handlandet kan framkalla just den skadan eller med andra ord: att skadorna som uppstått är sådana som typiskt sett kan uppkomma på grund av agerandet. Att man vid framförandet av en båt kan gå på grund och därigenom skada båten är enligt min bedömning ett adekvat orsakssamband.

Beroende på omständigheterna som förelåg vid själva skadetillfället kan det mycket väl vara så att det är den andra personen som ska stå för de skador som har uppkommit på din båt. Det är dock svårt för mig att svara på eftersom jag vet för lite om vad som hände under själva båtturen mer än att båten blev skadad för att kunna avgöra om personen har agerat vårdslöst eller inte.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp för dig. Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”