Sakrättslig verkan av bostadsrättsöverlåtelse

2015-05-10 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Undrar när man officiellt/juridiskt anses inte längre vara ägare till den bostadsrätten man har sålt ? Är det from dagen man har skrivit på kontraktet eller from inflyttningsdatumet för de nya ägarna ? Kan skattemyndigheterna anse att man fortfarande äger en fastighet i Sverige eftersom man de facto förfogar över lägenheten tills de nya ägarna har flyttat in ?
SVAR

Hej och tack för din fråga,


Bostadsrätter klassas som lös egendom. Överlåtelse av lös egendom regleras av köplagen. Köpeavtalet är en överenskommelse om att äganderätten till bostadsrätten ska övergå från säljaren till köparen. Parterna emellan är det alltså avtalet som utgör bevis på att äganderätten övergått.


För att äganderättens övergång ska vara giltig i förhållande till tredjeman – det vill säga subjekt utanför avtalsförhållandet – krävs dessutom att ett så kallat sakrättsligt moment utförs. Först när transaktionen vunnit sakrättsligt skydd är äganderättsövergången fulländad i förhållande till icke avtalsparter, såsom exempelvis Skatteverket.


Äganderätt till lös egendom vinner normalt sakrättsligt skydd genom så kallad tradition – ett fysiskt överlämnade av objektet till köparen. Vad gäller bostadsrätter är det inte möjligt att fysiskt överlämna objektet. Det finns därför särskilda regler för bostadsrätter: Bostadsrättsföreningen ska underrättas om överlåtelsen.


Svaret är hämtat från NJA 1971 s. 66, 10 och 31 §§ skuldebrevslagen.


Tips om du vill läsa mer om ämnet:

Denna länk leder till en sida med allmän information om äganderättsövergång och sakrättsliga moment, sammanställd av Skatteverket: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.4/322281.html#h-Nar-kan-det-bli-fraga-om-sakrattsliga-problem

Julia Tigerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (823)
2020-07-31 Måste man låna pengar vid förvärv av bostadsrätt?
2020-07-31 Köpt en moped på webbplats - ångerrätt?
2020-07-29 Fukt och mögel i källaren, dolt fel i hus?
2020-07-24 Krävs bekräftelse på ångerrätt för att det ska kunna åberopas vid distansköp?

Alla besvarade frågor (82666)