Saklig grund vid uppsägning pga personliga skäl

Hej!

Om man har en arbetstagare som genom att t.ex. gå till läkaren utan att be om ledighet eller utan förvarning och går från arbetet utan säga till (olovlig frånvaro) samt genom att sprida en negativ stämning och baktala sin arbetsgivare trots två skriftliga varningar och flertalet påpekande om att detta inte är acceptabelt, fortsatt med sin olovliga frånvaro och sin negativa inverkan på verksamheten.

Är detta en saklig grund för att säga upp arbetstagaren på grund av personliga skäl?

Det tål att tilläggas att minst 2 personal har sagt att deras mående har påverkats negativt av dennes beteende.

Tacksam för svar!

Mvh,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga handlar om kraven för att en uppsägning ska vara sakligt grundad blir därför lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig.

För att kunna säga upp en anställd på grund av personliga skäl och bibehålla kravet i 7 § LAS om att en uppsägning ska vara sakligt grundad finns det några steg som måste genomföras först. Här under kommer jag rada upp stegen och vad som krävs för varje steg ska vara uppfyllt, stegen har utformats av olika rättskällor.

1. Misskötsamhet. Det måste alltså finnas någon sorts misskötsamhet och den behöver vara tydligt dokumenterad.

2. Medvetenhet. Arbetstagaren måste bli tillsagd/erinrad att denne har misskött sig, och då det har lämnats skriftliga varningar bör det här kravet anses som uppfyllt.

3. Skada för arbetsgivare. Som skada brukar i regel besvär eller ekonomisk skada tas upp som godtagbara anledningar, och flertalet olovliga frånvaro bör kunna ses som både besvär och ekonomisk skada.

4. Stödjande insatser. En arbetsgivare har i regel ganska stora skyldigheter vad gäller att få sin arbetstagare att kunna fungera på arbetsplatsen.

5. Prognos. Det ska dessutom upprättas en skriftlig prognos över hur arbetsgivaren ser på arbetstagarens möjligheter att fortsätta i anställningen.

6. 2-månadersregeln. Arbetsgivaren kan inte säga upp någon på grund av personliga skäl om anledningen är mer än 2 månader gammal.

7. Omplacering. I 7 § LAS framgår det att en uppsägning aldrig är sakligt grundad om det finns skäl att omplacera den anställde istället.

8. Underrätta, varsla och överläggning. I 30 § LAS framgår att om en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare och det är på grund av personliga skäl ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om det här två veckor i förväg, samt om arbetstagaren är med i ett fackförbund ska arbetsgivaren samtidigt som underrättelsen då varsla fackförbundet. Fackförbundet och arbetstagaren har sedan rätt till överläggning om de begär det.

9. Uppsägningsbesked. Uppsägning får inte ske innan överläggning har slutförts om det här har begärts.

Det blir tyvärr svårt för mig att avgöra om saklig grund föreligger med mer information om stegen är uppfyllda, men är varje steg uppfyllt bör uppsägningen anses som sakligt grundad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Oliver FribergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000