Saklig grund krävs vid uppsägning av AG

Hejsan!

Företaget som jag arbetar på har tagit till en drastisk åtgärd för att minska felhantering utav ordrar (lagerarbete).

Denna åtgärd innebär ett såkallat pricksystem, vid felplock eller andra eventuella fel med hanteringen utav en order så tilldelas man en "prick".

Vid 5 prickar får man en formel varning.

Efter "x" antal varningar så påstår de att de kan avskeda en.

Är detta enligt lag ok att göra?

Vi arbetar mot återförsäljare och inte privatkunder.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller arbetsrätt och vad som gäller beträffande uppsägningar. Jag uppfattar det som att du undrar om detta pricksystem är en legitim grund att avskeda arbetstagare på. Jag kommer därför att utgå från lagen om anställningsskydd (LAS) när jag besvarar din fråga.

Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad

Om en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl (och inte på grund av arbetsbrist, som är det andra alternativet) så krävs det att det föreligger en saklig grund (7§ LAS). Arbetsgivare måste alltså motivera vad anledningen till uppsägningen är och om inte grunden anses vara saklig så kan uppsägningen komma att ogiltigförklaras.

Pricksystemet är en regel som arbetsgivaren har rätt att ställa upp

Din arbetsgivare har rätt att uppställa regler på arbetsplatsen, detta pricksystem är en sådan regel. Om du som arbetstagare skulle bryta mot denna regel, i detta fall genom att samla på dig ett visst antal prickar som anses vara över gränsen för vad som är okej, så kan det utgöra en saklig grund för uppsägning.

En bedömning måste dock göras

Vid en bedömning av om det föreligger saklig grund ska det dock göras en helhetsbedömning. De skäl som arbetsgivaren uppger till grund för uppsägningen måste vara skäliga och reella (och inte bara rykten eller lösa antaganden), arbetsgivaren måste ha sett över möjligheter att lösa situationen på andra sätt och dessutom måste hen ha utrett möjligheten till omplacering på arbetsplatsen (7§ 2 st LAS).

Din situation

Arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt som innebär att denne har rätt att fatta beslut som dessa. Uppsägning är den sista utvägen, arbetsgivaren måste alltid söka andra tillvägagångssätt innan hen tar till denna ingripande åtgärd. Pricksystemet som du beskriver i frågan är en regel uppställd av arbetsgivaren, vilket i sig är tillåtet att införa och begära att sina arbetstagare ska följa, däremot ska alltid en saklighetsbedömning göras när uppsägning kommer på tal. Och kom ihåg att om du anser dig själv vara i en orättvis situation så har rätt att få din sak prövad i arbetsdomstolen där det finns chans att få en uppsägning ogiltigförklarad.

Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga eller boka en tid med någon av våra erfarna jurister.

Vänliga hälsningar,

Mina JenabpourRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000