Saklig grund för uppsägning vid fel i tidrapportering?

FRÅGA
Kan jag bli uppsagd för att jag har korrigerat min arbetstid vid några tillfällen pga av jag haft möten där kort för flex ej gått att registrera? Vi har flexavtal. Min chef talade med mig idag och sa att de hade koll på mig. Till saken hör att jag har flera timmars plustid på min flex. Jag har tidigare varit på möte med chef pga att mitt stämpelkort ej fungerat och inte registrerat mina in och ut tider på jobbet trots att jag jobbat.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid uppsägning gäller lag om anställningsskydd (LAS). I mitt svar utgår jag från att du har en tillsvidareanställning (fast anställning). För det fall du skulle ha en visstidsanställning så finns i princip ingen möjlighet för arbetsgivaren att avsluta anställningen i förtid. För tillsvidareanställningar gäller däremot följande:

Uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara sakligt grundad (7 § LAS). En uppsägning är aldrig sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder den anställde annat arbete hos sig. Det finns två typer av skäl för uppsägning: arbetsbrist eller personliga skäl. Om det rör sig om personliga skäl så får uppsägningen inte grundas på förhållanden som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader.

Nu har inte jag någon närmare inblick i din situation så jag kan inte med säkerhet uttala mig vad som gäller i ditt fall, men jag kan generellt konstatera att om det t.ex. finns brister i tidsrapporteringen som beror på något tekniskt fel som gör att registrering ej är möjlig så bör inte det vara en sådan omständighet som kan föranleda att saklig grund för uppsägning föreligger. Med andra ord, om anledningen till att fel tider rapporterats beror på ett tekniskt fel eller dylikt som du inte kan rå för så ska det inte kunna vara tillräckligt för uppsägning. Det hade varit skillnad om det rörde sig om en uppsåtlig felrapportering.

I slutändan kan det givetvis bli en bevisfråga avseende huruvida du har agerat uppsåtligt eller ej. Jag skulle råda dig att ta kontakt med facket om du är fackligt ansluten eller kontakta en jurist om du vill ha närmare rådgivning i din specifika situation. Om du vill boka tid med en av våra verksamma jurister så kan du göra det via den här länken: lawline.se/boka

Hoppas du har fått svar på din fråga och att det löser sig för dig!

Vänligen,

Fanny Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1896)
2021-12-04 Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?
2021-12-04 Hur lång uppsägningstid har jag om jag fyllt 68 år?
2021-11-30 Arbete under uppsägningstid
2021-11-30 Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

Alla besvarade frågor (97674)