Saklig grund för uppsägning då ingen varning förekommit

FRÅGA
Hej,Jag hade en tillsvidareanställning som säljare på en mindre bank där jag har haft en hel del dispyter med min chef, bla ang omorganisationer, jag är säker på att min chef uppfattat mig som besvärlig.För en vecka sen måndag bokades ett möte med mig, chefen samt facklig rep. men jag kunde inte närvara pga VAB.Samma vecka på fredag blir jag inkallad till möte med samma personer där de förklarar att de har gått igenom mitt arbete 6mån bakåt i tiden och hittat att jag har brutit mot företagets regler i ett par fall, bla har jag hjälpt personer jag känner i kassan istället för att hänvisa dem till annan kassa, obs, ingen förskingring utan endast fel i arbetssätt.Jag får två val, att skriva på papper om avsked eller att säga upp mig själv per omg. Ingen varnin, inga andra alternativ. Jag har 2mån arbetsfri uppsägning och jag får gå hem med omedelbar verkan. Jag skriver på att jag säger upp mig själv, säger hejdå till mina kollegor och går hem. Är detta rätt? Utan eneinran, utan förvarning säga upp mig för fel de fått söka efter 6 mån bakåt?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Din fråga är arbetsrättslig och rör uppsägning. Regler om detta finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

En uppsägning kan ske på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. I ditt fall har uppsägningen skett på grund av personliga skäl. Enligt 7 § LAS måste en uppsägning vara sakligt grundad. Så kan vara fallet om den anställde beter sig på ett oönskat sätt och är medveten om att beteendet inte är acceptabelt. Arbetsgivaren är alltså skyldig att göra den anställda medveten om att det oönskade beteendet inte är acceptabelt. Det skulle kunna föreligga saklig grund för din uppsägning eftersom du har brutit mot företagets regler i ett par fall, vilket skulle kunna räknas som misskötsel.

När arbetsgivaren säger upp någon på grund av personliga skäl får uppsägningen inte grundas endast på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader. Detta framgår ur 7 § 4 st LAS. Om händelserna som din arbetsgivare säger upp dig för inträffade mer än två månader före uppsägningen är uppsägningen inte sakligt grundad.

Vad som är viktigt i ditt fall är att en uppsägning aldrig får komma som en överraskning. Arbetsgivaren har en skyldighet att varna arbetstagaren om att uppsägning kan komma ifråga om arbetstagaren inte upphör med misskötseln. Om varning inte sker kan det medföra att saklig grund för uppsägning inte föreligger. Denna typ av varning brukar kallas för en "LAS-varning" och behöver inte vara skriftlig, men för att arbetsgivaren ska kunna bevisa att en varning skett kan det vara bra med skriftlighet. Jag tolkar din fråga som att uppsägningen kom som en överraskning och att du därmed inte har fått någon varning.

Sammanfattningsvis verkar det ha skett en del fel från din arbetsgivares sida vid uppsägningen. För det första är det möjligt att arbetsgivaren inte hade någon saklig grund för att säga upp dig om händelserna inträffade mer än två månader innan uppsägningen. För det andra har du inte fått någon varning, vilket krävs av arbetsgivaren vid uppsägning för att saklig grund ska föreligga. Det är möjligt att ogiltigförklara uppsägningen i domstol om du skulle vilja det, se 34 § LAS. Då är det viktigt att du inom två veckor från uppsägningen underrättar din arbetsgivare om detta enligt 40 § LAS. Fristen är en månad om arbetsgivaren inte har underrättat dig om detta. Jag råder dig att kontakta din fackförening som kan hjälpa dig vidare med ditt ärende.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1445)
2020-02-28 Ej saklig grund för uppsägning
2020-02-28 Uppsägningstid vid provanställning?
2020-02-28 Grund för uppsägning
2020-02-28 Turordningsreglerna vid uppsägning av visstidsanställd

Alla besvarade frågor (77508)