Saklig grund för uppsägning av allmän visstidsanställning inom bemanningsföretag

Jag hade Avtalad allmän visstidsanställning på ett bemanningsföretag och dess kund i industrin för 6månader med uppsäggningstid 2veckor. Fick efter cirka 3veckor på företaget ett samtal från konsultchefen att kundföretaget inte längre ville ha mig kvar och att jag skulle bli uppsagd. De sa att jag inte hade utvecklats tilräckligt och ställt tillräckligt med frågor något som jag inte håller med om och som jag gjort hela tiden. hur man nu kan se det efter 3veckor. Har heller aldrig på denna tjänst fått några allvarliga tillsägelser eller gjort andra fel. Behövs det inte en saklig grund för att säga upp en allmän visstidsanställning även om uppsägningstid är avtalat? och isåfall bör jag begära skadestånd?

Bemanningsföretaget hade även anställt en konsult på liknande arbetsuppgifter som mig någon vecka efter mig men som fick vara kvar och de har även annonserat om andra arbeten som jag mycket väl skulle ha kunnat utfört.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Sätt att avsluta allmän visstidsanställning

En allmän visstidsanställning kan avslutas i förväg vid tre tillfällen. Det första avser en situation då arbetstagaren avsiktligen eller grovt vårdslöst agerar på ett sätt som inte rimligen skall behöva tålas i något rättsförhållande och därför får avskedas. Det andra är när arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om det. Det tredje är om det står villkorat i anställningsavtalet.

Saklig grund

Inom bemanningsföretag brukar ett villkor framgå av anställningsavtal att visstidsanställningen kan avbrytas i förväg. Det ska då prövas utifrån samma krav som för en vanlig uppsägning, det vill säga utifrån kravet på saklig grund (7 § lagen om anställningsskydd). En uppsägning kan vara sakligt motiverad på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. Eftersom anledningen hänförs till dig personligen torde det härvid röra sig om personliga skäl.

Personliga skäl

Personliga skäl preciseras inte i lag utan i rättspraxis från Arbetsdomstolen. Bedömningen beaktar samtliga omständigheter i det enskilda fallet såsom arbetsplatsens storlek, din ställning, beskaffenheten av ditt arbete och ditt ansvar samt huruvida du fått varningar eller andra tillsägelser. Om du har vägrat utföra uppgifter, kommit sent, misskött dig eller varit svår att samarbeta med och arbetsgivaren inte har kunnat lösa dessa problem så föreligger personliga skäl för uppsägning. Arbetsgivaren har däremot en omplaceringsskyldighet som ska iakttas innan han eller hon säger upp anställningen. Av uppgifterna i din fråga verkar kravet på uppsägning inte vara uppfyllt.

Skadestånd

En felaktig uppsägning av en allmän visstidsanställning är en så kallad ren förmögenhetsskada. Den som vållar en ren förmögenhetsskada är skadeståndsskyldig (2 kap. 2 § skadeståndslagen).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”