Saklig grund för uppsägning

Jag var i somras inlagd på behandlingshem p.g.a. alkoholproblem, vilket bekostades av mitt jobb. Går nu i eftervård och får ta prover med krav på total nykterhet. Jag tog ett återfall, proverna visade på måttligt drickande, och fick då veta att jag har en chans till, annars säger de upp mig av personliga skäl.

Kan de göra det om mina alkoholproblem aldrig har gått ut över jobbet? Jag deltar aktivt i eftervården och tar då av mina komptimmar istället för sjukskrivning samt går på lediga dagar. Jag har ingen sjukfrånvaro, har aldrig kommit till jobbet full/bakfull och senast i förra veckan hade vi ett utvecklingssamtal där det framkom att det är nöjda med mig som anställd. Är väldigt orolig för att jag kommer att förlora mitt jobb om jag inte fixar resterande tiden utan ett snedsteg!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att bli uppsagd som arbetstagare på en tillsvidaretjänst krävs saklig grund enligt 7 § Lag om anställningsskydd (LAS). En uppsägning kan antingen bero på arbetsbrist eller personliga skäl hos arbetstagaren. Det finns inte i lag någon definition av saklig grund. För att säga upp någon på grund av saklig grund måste man göra en helhetsbedömning och ta hänsyn till de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. Någon form av avtalsbrott måste läggas på arbetstagaren för att kunna ha saklig grund.

Alkoholism är ett sjukdomstillstånd och arbetsgivaren kan inte säga upp en anställd på grund av alkoholismen i sig. Enligt förarbeten till LAS får inte arbetsgivaren säga upp anställda på grund av en sjukdom. Arbetsgivaren har i det läget ett ansvar att försöka hjälpa den anställde genom rehabiliteringsinsatser. Hur omfattande skyldigheterna är beror på omständigheter i det enskilda fallet. Exempelvis om den anställde vägrar att ta emot hjälp eller att hjälpen misslyckas trots att arbetsgivaren gjort de ansträngningar som kan begäras, kan uppsägning ske. Funkar inte åtgärderna som tas kan en uppsägning under vissa omständigheter ändå göras. En positiv riktning är b.la om den anställda själv medverkar till att finna en lösning.

Alkoholismen kan leda till misskötsamhet som kan utgöra saklig grund för uppsägning. Även här kollar man på omständigheterna i det enskilda fallet. Om arbetstagaren missköter sig på ett sätt som innebär att man inte fullgör sina förpliktelser kan innebära saklig grund för uppsägning, exempelvis upprepad onykterhet på arbetsplatsen. När det gäller misskötsamhet är utgångspunkten att man ska göra en framtida bedömning till ett fungerande arbete.

Innan en uppsägning görs på saklig grund måste arbetsgivaren i enlighet med 7 § 2 st. LAS uppfylla sin omplaceringsskyldighet. Den innebär att arbetsgivaren måste kolla efter möjligheter till att erbjuda annat arbete hos sig.

I ditt fall verkar det inte som att alkoholen skapat misskötsamhet på arbetet. Din arbetsgivare har försökt hjälpa med rehabilitering tidigare vilket misslyckats. För att behålla jobbet är det viktigt att du fullt ut medverkar till den hjälp du får från arbetsgivaren för att inte kunna bli uppsagd. Arbetsgivarens skyldigheter att hjälpa sträcker sig inte hur långt som helst.

Carolina OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000