Saklig grund för uppsägning?

FRÅGA
Hej!Snabb sammanfattning:En anställd på ett åkeri har en längre tid utsatts för mobbning, bad om möte med chefen och mobbare för att lösa problem, dock utan resultat. Blev lovad nytt möte 2 veckor senare. På det mötet blev den mobbade uppsagd pga arbetsbrist!!( en helt felaktig orsak, finns ingen arbetsbrist, bevisning finns).Är detta handlande laglig?Bör inte den mobbade har ett skydd mot repressalier åtminstone under handläggningen av detta mobbningsärende?Tack för svar: Sune G
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt lagen om anställningsskydd ("LAS") måste en uppsägning vara sakligt grundad. En uppsägning på grund av faktiskt föreliggande arbetsbrist är sakligt grundad. Uppgifterna i din fråga tyder dock på att arbetsbristen är påhittad (så kallad "fingerad arbetsbrist") vilket är en osaklig grund för uppsägning. I denna situation tittar domstolen istället på den faktiskt föreliggande grunden för uppsägning (se exempelvis Arbetsdomstolens avgörande AD 2006 nr 68). Om det då visar sig att uppsägningen istället varit av personliga skäl kan den vara sakligt grundad under vissa förutsättningar; till exempel om den anställde misskött sitt arbete och arbetsgivaren påkallat detta.

Det är svårt att uttala sig om arbetsgivarens handlande varit lagligt eller inte utifrån förutsättningarna i din fråga. Om uppsägningen är osakligt grundad har den anställde dock rätt till skadestånd (se 38 § LAS). Jag rekommenderar att den anställde i denna situation kontaktar sitt fackförbund för vidare rådgivning och stöd.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?