Saklig grund för uppsägning

Hej!

Min kompis har upplevet allvarligt mobbing på mitt jobb. Arbetsgivaren tvingar honom att säga upp sig själv utan saklig skäl. Arbetsgivaren bara försöker påhitta skäl och svartamålar min kompis trots att han har gjort allt bästa som han kan. Arbetsgivare hotar att de ska lämna dåliga referenser till nästa arbetsgivaren och vill honom lämna industrin. Arbetsgivaren också hotar ska svartmåla honom mer och säga upp honom p.g.a. personilgt skäl om min kompis vill inte säga upp honom själv. Min kompis har varit sjukskriven under tre månader och i djupa depression. Om min kompis säga upp sig själv och fokusera på att leta efter nytt jobb iställt för att vara kvar i skiten. Hur länge tid max efter själv uppsägning kan min kompis ha rättighet att ta arbetsgivaren till domstolen för diskriminering och kränkt särbehandling? Två år efter han säger upp sig själv? Han är med facket men får inte hjälp från facket. Efter uppsägning, ha facket skyldighet att hjälpa till min kompis?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Allmänna regler om anställningsskydd hittar du i lagen om anställningsskydd, se här.

Saklig grund vid uppsägning

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare krävs saklig grund. Saklig grund kan antingen baseras på personliga skäl eller arbetsbrist. Detta bedöms i varje enskilt fall och det är inte möjlighet för mig att på förhand säga huruvida det föreligger saklig grund för uppsägning eller inte.

Det jag kan säga dock är att framprovocerade uppsägningar i huvudsak betraktas som en uppsägning från arbetsgivarens sida. Det kan exempelvis vara så att arbetsgivaren pressat arbetstagaren att säga upp sig för att kringgå reglerna om anställningsskydd. Ett sådant handlande likställs alltså med en uppsägning från arbetsgivarens sida.

Väcka talan i domstol

Det finns en möjlighet för en arbetstagare att väcka talan i domstol för att ogiltigförklara uppsägningen om denne anser att saklig grund inte förelegat, se här. För att göra detta krävs att arbetsgivaren underrättas senast två veckor efter det att uppsägningen skedde, se här. En sådan ogiltigförklaring avgörs i Arbetsdomstolen. Trots att uppsägningen ogiltigförklaras har arbetsgivaren ingen skyldighet att behålla den anställde. Denne kan istället välja att "köpa ut" personen i fråga med ett belopp som räknas med hänsyn till anställningstiden, se här.

Fackets skyldigheter

Facket har en allmän förhandlingsrätt med arbetsgivaren, se här. Vid en sådan förhandling finns det inga ramar för vad som kan diskuteras, det kan avse det mesta vad gäller arbetstagaren och dennes anställning. Det är därför bra att höra av sig till facket och förklara situationen för att de ska kunna utnyttja sin förhandlingsrätt gentemot arbetsgivaren.

Diskriminering

För att en arbetstagare ska kunna hävda att diskriminering har skett krävs att det finns en diskrimineringsgrund som skyddas i diskrimineringslagen, se här. Dessa grunder är ålder, kön, etnicitet, religionstillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Det framkommer inte i din fråga om det föreligger någon av dessa grunder därför blir det dessvärre svårt för mig att bedöma huruvida det finns möjlighet att hävda diskriminering.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lejla AlicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”