Saker som lämnas kvar efter flytt

FRÅGA
HejJag äger ett fritidshus sedan 7 år och nu kontaktar den förra ägaren mig och vill ha tillbaks en gammal möbel som lämnades kvar i huset. har de rätt att kräva tillbaks denna enligt lag eller vad säger lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din situation finns inte direkt reglerad i lagen. Däremot gäller enligt hyreslagen (jordabalken 12 kap 27§ här) att om hyresgästen lämnar kvar egendom i lägenheten efter flytt tillfaller den hyresvärden efter 6 månader. I ditt fall har den förre ägaren på samma sätt givit ett tydligt uttryck för att han har övergivit egendomen. Den princip som kommer till uttryck i hyreslagen gäller rimligen även i ditt fall, varför jag skulle säga att du inte har någon skyldighet att ge tillbaka möbeln.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?