Säga upp tidsbegränsat anställd

FRÅGA
HUR SKA ETT BESKED OM UPPSÄGNING PGA ARBETSBRIST SE UT?Arbetstagaren har skrivit ett Enskilt Anställningsavtal med Arbetsgivaren där båda parter kommit överens om att Ingen Uppsägningstid ska gällaAnställningen ska upphöra 2018-05-31Vad ska "UPPSÄGNINGSDATUM" vara ?"SISTA ANSTÄLLNINGSDAG" blir det 2018-05-31?"BESKED OM NÄR UPPSÄGNINGEN ÄR MOTTAGEN" Spelar det någon roll i och med att Ingen Uppsägningstid ska gälla?Om arbetstagare är föräldraledig vid uppsägningen. Har det någon betydelse/inverkan i detta fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår det som att arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om en tidsbegränsad anställning, en så kallad allmän visstidsanställning. Dessa nämns 4-5 § lagen om anställningsskydd (LAS). Anställningen ska upphöra den 31 maj 2018 utan någon förevarande uppsägningstid. Det är viktigt att påpeka att en tidsbegränsad anställning som den här inte kan upphöra i förtid om inte arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter och blir avskedad.

I LAS nämns uppsägningstid i 11 §, men det gäller enbart tillsvidareanställningar. I 4 § 2 st ser vi att "en tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång". Det krävs med andra ord inte att någon uppsägningstid iakttas.

Däremot ska ett besked lämnas till den som är visstidsanställd om att anställningen inte kommer att fortsätta efter det datum då anställningen upphör minst en månad i förväg, 15 §. Det gäller dock endast om arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Om arbetstagaren har varit anställd mer än tolv månader och besked inte lämnas kan arbetstagaren kräva skadestånd enligt 38 §.

En person med tidsbegränsad anställning behöver alltså inte ges besked om uppsägning. Man behöver inte fylla i några uppsägningsdatum eller sista anställningsdagar. Om personen har varit anställd mer än 12 månader ska dock ett skriftligt besked lämnas senast en månad i förväg. Hur ett sådant besked ska se ut framgår av 15-17 §. Eftersom det rör sig om en tidsbegränsad anställning spelar inte föräldraledighet någon roll (vilket det hade gjort om det rört en tillsvidareanställning, 11 § 8 st).

Hoppas du har fått svar på din fråga! Om jag har tolkat omständigheterna fel så får du gärna återkomma i kommentarsfältet så ska jag försöka ge ett tydligare svar.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Ärnlöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96428)