FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt03/09/2014

Säga upp svenskt medborgarskap?

Hej! Jag har en fråga om medborgarskap. Jag är svensk medborgare sedan jag föddes när mina uppgifter skickades till skatteverket. Min fråga är, eftersom jag var för liten för att välja om jag ville bli medborgare eller inte, är avtalet giltigt i lagens mening? Kan jag upphäva kontraktet efter att jag själv kommit upp i myndig ålder, eller är min förälders underskrift bindande hela mitt liv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett barn förvärvar svenskt medborgarskap vid födseln om:

1. modern är svensk medborgare,
2. fadern är svensk medborgare och barnet föds i Sverige,
3. fadern är svensk medborgare och gift med barnets mor,
4. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och barnet föds i Sverige, eller
5. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets mor.


Medborgarskapet är därmed en automatisk rättsföljd som inträffar om någon av dessa förutsättningar är uppfyllda, snarare än resultatet av ett avtal mellan en enskild individ och staten Sverige.

En person som en gång har förvärvat svenskt medborgarskap kan bara bli befriad från detta om han eller hon är medborgare i ett annat land, eller har för avsikt att söka medborgarskap i ett annat land. Du kan alltså inte säga upp ditt medborgarskap enbart med hänvisning till att du inte själv har valt medborgarskapet.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo