Säga upp sig från vikariat i förtid

FRÅGA
Hej, jag har blivit erbjuden ett vikariat som börjar 1 augusti 2019. Jag har inte skrivit på några papper än men tackat ja till tjänsten skriftligt i mail. I kontraktet just nu står det att anställningen är ett vikariat "dock längst t.o.m." 2019.11.20. Innebär det att jag har en uppsägningstid på en månad eftersom det står "dock längst t.o.m"?Står inget annat än vanlig uppsägningstid på 1 månad i kollektivavtal. Det står heller inget annat om uppsägningstid i anställningsavtalet som jag ej har skrivit på ännu.Har blivit erbjuden en annan tillsvidareanställning som jag hellre vill tacka ja till som även den börjar i augusti. Min fråga är således, kan jag säga upp mig själv från avtalet?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som huvudregel är du juridiskt bunden av anställningsavtalet. Ingångna avtal ska hållas, oavsett om de ingås muntligt eller skriftligt. Det finns då ingen generell möjlighet att ångra sig när man väl har ingått ett avtal.

Vikariat är en tidsbegränsad anställning enligt 4 § LAS där huvudregeln är att uppsägning inte kan ske (av någon part). Det finns dock formuleringar på anställningsavtalet som kan möjliggöra uppsägning:

Fall 1) En uppsägningsbar tidsbegränsad anställning kännetecknas av formuleringen "tills­vidare, dock längst till och med" ett visst slutdatum. Det innebär då att anställningen är uppsägningsbar från både din och arbetsgivarens sida.

Fall 2) I det andra fallet kan det stå att du "vikarierar för någon, dock längst till och med ett visst datum". Det innebär att arbetsgivaren kan avbryta anställningen om förutsättningarna för vikariatet upphör (dvs personen kommer tillbaka till jobbet). Det innebär dock inte att du kan säga upp avtalet.

Om avtalet inte är uppsägningsbart kan du endast säga upp dig vid kontraktsbrott från arbetsgivarens sida. Det krävs i så fall att arbetsgivaren har misskött sig väsentligt, t.ex. genom att dröja med att betala din lön 4 § st 3 LAS.

Om det första fallet stämmer med ordalydelsen i ditt avtal, kan säga upp dig i vanlig ordning. Uppsägningstiden är en månad enligt ditt kollektivavtal vilket innebär att om du säger upp dig nu avslutas dina förpliktelser gentemot arbetsgivaren redan innan anställningen påbörjats.

Jag vågar dock inte säga med säkerhet huruvida det är uppsägningsbart utan att ha sett själva avtalet. Jag råder dig därför att ta kontakt med ditt fack så att de kan klargöra huruvida uppsägning kan ske eller ej.

Om inte annat, råder jag dig att prata med din arbetsgivare och klargöra läget. Oftast är det mest fördelaktigt för båda parter att du som arbetstagare är nöjd och faktiskt vill ha jobbet!

Hoppas det här var svar på din fråga. Lycka till och hör gärna av dig vid ytterligare funderingar!

Sara Hill
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1367)
2019-11-13 Koncernregeln i LAS, är denna tillämplig även vid arbetstagarens egen uppsägning?
2019-11-12 Uppsägningstider vid varsel
2019-11-06 Vad gäller för arbetstagaren vid avtalad uppsägningstid?
2019-11-04 Uppsägningstid vid provanställning

Alla besvarade frågor (74543)