Säga upp påskrivet anställningsavtal

FRÅGA
Hej,Jag undrar vad som gäller i detta läge. Jag har skrivit på ett arbetsavtal att jobba mellan 2019-07-01 till 2019-08-18 anställningsform: vikariat (kollektivavtal).Då jag har inte trivs på det jobbet som jag skrivit avtal på och fått ett annat jobberbjudande för sommaren. Kan jag då säga upp avtalet som jag har skrivit på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som huvudregel ska ingångna avtal hållas. Det finns ingen generell möjlighet att ångra sig när man väl har ingått ett avtal och du är alltså juridiskt bunden av anställningsavtalet.

Endast provanställning kan avbrytas i förtid (6 § st 2 LAS). Det rör sig här om ett vikariat enligt 5 § LAS och i vanlig ordning gäller då att du måste jobba uppsägningstiden ut, om inte arbetsgivaren säger annat. Om du bara uteblir från arbetet kan du riskera skade­stånd, beroende på vilken skada arbetsgivaren lider på grund av det avbrutna avtalet.

Det ska framgå av kollektivavtalet om avtalet är uppsägningsbart. Vid uppsägningar gäller en uppsägningstid av minst en månad, 11 § LAS. En uppsägningsbar tidsbegränsad anställning kännetecknas av att den enligt anställningsavtalet löper "tills­vidare, dock längst till och med" ett visst slutdatum. - Om du då säger upp ditt avtal från och med idag borde det inte vara några problem, eftersom anställningen inte påbörjas förens 2019-07-01.

Om avtalet inte är uppsägningsbart kan du endast säga upp dig vid kontraktsbrott från arbetsgivarens sida. Det krävs i så fall att arbetsgivaren har misskött sig väsentligt, t.ex. genom att dröja med att betala din lön 4 § st 3 LAS.

Jag råder dig att vända dig till facket så att de kan granska just ditt anställningsavtal - dvs om det är uppsägningsbart eller inte!

Det finns dock inget som hindrar dig och arbetsgivarens vars anställningsavtal du vill frånträda att komma överens om att avbryta anställningen. Oftast tjänar ju arbetsgivaren lika mycket på att båda parter är nöjda. Du skulle därför kunna föra dialog med arbetsgivaren om det skulle kännas okej!

Hoppas att allt löser sig, och lycka till med sommarjobbet!

Sara Hill
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1799)
2021-06-24 Fråga om att avbryta provanställning i förtid
2021-06-24 Kan arbetsgivare som inte har kollektiv avtal hota med uppsägning?
2021-06-20 Räknas semester in i uppsägningstiden?
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning

Alla besvarade frågor (93333)