Säga upp hyreskontrakt på grund av fel?

2020-05-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag hyr en lägenhet som har blivit vattenskadad, som jag ej har orsakat.Nu vill jag flytta ut, gäller 3 månaders uppsägning då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mitt kortfattade svar är att beroende på hur omfattande skadan är och hur hyresvärden har inställt sig, kan det finnas möjlighet att säga upp hyresavtalet i förväg. Däremot krävs det fler omständigheter för att kunna göra en konkret bedömning utifrån ditt fall. Jag kommer nedan att utveckla och förklara vad jag grundar mitt svar på.

Frågor gällande hyresrätter/lägenheter finner du i 12 kap. jordabalken (JB). Specifikt gällande åtgärder mot brister i hyresrätten framgår av 12 kap. 16 § JB.

Vad gäller vid brister i hyresrätten?

Vid hyra av en lägenhet ska skicket på lägenheten vara i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i staden är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Undantaget är däremot att detta går att avtala bort och om det är så att man avtalat om annat bör det också framgå i avtalet, 12 kap. 9 § JB. Vidare har hyresvärden skyldighet att underhålla lägenheten och hålla samma skick som vid tillträdet av hyresrätten, med undantagen att något annat har avtalats, att det skulle finnas en förhandlingsklausul eller om hyran avser ett enfamiljshus eller en lägenhet inom en ägarlägenhetsfastighet, 12 kap. 15 § JB.

Skulle det vid hyrestiden uppkomma brister som inte orsakats av hyresgästen och som medför att lägenheten avviker från den normala standarden, som nämnts ovan, bör hyresgästen meddela hyresvärden om bristen. Hyresvärden bör så fort som möjlighet efter hyresgästens meddelande åtgärda problemet. Skulle hyresvärden efter meddelandet inte åtgärda bristen eller skadan har hyresgästen rätt att åtgärda bristen på egen hand och därefter göra avdrag på hyran/depositionen, 12 kap. 16 § JB.

Vad kan hyresgästen göra om hyresvärden inte åtgärdar brister i hyresrätten?

De åtgärder som hyresgästen främst kan göra, om hyresvärden inte åtgärdar problemen, är att åtgärda problemen själv och på hyresvärdens bekostnad, 12 kap. 11 § första stycket, första punkten, JB. Utöver detta har du rätt till nedsättning av hyran under den period då bristerna förelegat och även eventuell ersättning för skador som sker i samband med bristerna där hyresvärden inte kan visa att felen beror på hyresgästen, 12 kap. 11 § första stycket, tredje punkten, JB. Om bristerna inte går att åtgärda på egen hand och bristen är av väsentlig betydelse har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet, 12 kap. 11 § första stycket, andra punkten, JB.

Om det inte är aktuellt för hyresgästen att säga upp hyresavtalet finns det en ytterligare åtgärd som medför att hyresgästen ansöker om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden. Hyresnämnden kan därmed ålägga hyresvärden att avhjälpa bristen och om hyresvärden fortfarande inte åtgärdar problemet kan denne bli skyldig att utge vite, 12 kap. 16 § andra stycket, JB.

Vad kan du göra i ditt fall?

Utifrån din fråga är min uppfattning att det är en vattenskada i lägenheten och att du som hyresgäst vill säga upp hyresavtalet. Mitt råd till dig i detta fall är att försöka se till att säga upp hyresavtalet i samråd med din hyresvärd för att undvika ansvar för eventuella avtalsbrott eller processkostnader. Är det fallet att ni inte kommer överens är mitt råd i andra hand att vända dig till hyresnämnden. Är det fallet att ni har haft detta fel i er lägenhet under längre tid och där hyresvärden inte har åtgärdat felet har ni även rätt till en skälig nedsättning av hyran från den tiden som felet meddelades till hyresvärden fram till att det åtgärdas eller att ni flyttar ut!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1847)
2021-01-22 När får en hyresvärd förfoga över en hyresgästs kvarlämnade egendom?
2021-01-22 När anses jag ha behov av mitt lägenhet?
2021-01-21 Kan en hyresvärd begränsa middagsgäster att vistas i de gemensamma utrymmena?
2021-01-21 Uthyrning i andra hand på grund av studier på annan ort

Alla besvarade frågor (88341)