FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt21/04/2017

Säga upp hyresavtal i förtid

Har i andra hand hyrt ut mitt studentrum i 6 mån. Jag avtalade att kontraktet skulle gälla utan möjlighet till uppsägning.

Nu vill hyresgästen flytta i förtid och hävdar att hon har rätt att säga upp kontraktet med 1 månads uppsägning trots att det alltså i kontraktet står att det gäller för hela perioden utan möjlighet till uppsägning.

Hon hävdar att hon har kontrollerat med en jurist.

Vad säger lagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Av din fråga förstår jag det som att du hyr ut en bostadshyreslägenhet i andra hand och därför utgår jag ifrån det i svaret.


Bestämmelser kring uthyrning av bostadshyreslägenheter i andra hand finns i 12 kap Jordabalken (JB).


För att din hyresgäst ska kunna säga upp avtalet i förtid med en månads uppsägningstid gäller att ni i avtalet måste ha en skrivit att hon ska ha den möjligheten.


Trots detta finns det ändå en möjlighet för din hyresgäst att säga upp avtalet i förtid. Hyresgästen kan alltid säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen (12:5 JB). Denna möjlighet finns alltså alltid, oberoende av vad som skrivits i hyresavtalet.


Som jag förstår det har ni inte i avtalet uttryckligen skrivit att det ska finnas möjlighet att säga upp avtalet i förtid med en månads uppsägningstid och då har din hyresgäst inte heller rätt att göra det. Däremot kan hon om hon vill säga upp avtalet i förtid men då sägs hyresavtalet upp till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen (12:5 JB).


Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Om du har vidare frågor är du välkommen att höra av dig igen eller att kommentera nedan!


Mvh
Lisa AnderssonRådgivare