Säga upp hyresavtal för att hyresgästen inte bor i den - ogiltig grund.

2020-02-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Vår dotter har en hyresrätt i en Stockholmsförort. Hon jobbar och skall jobba några år i USA varför hon behövde skriva sig där för att skatta och få tillstånd att arbeta där.Hyresvärden har nu sagt upp hennes kontrakt och hänvisar till att hon inte längre bor i Sverige.Har dom rätt till det??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hyresrättsförhållande regleras i 12 kap. Jordabalken. De förverkansgrunderna finns i JB 12: 42. Dessa är uttömmande vilket innebär att det är enbart enligt dessa grunder en hyresrätt får sägas upp från hyresvärdens sida. Det finns inget i JB 12:42 som ger hyresvärden en grund att säga upp en hyreskontakt på grund av att hyresgästen inte bor i lägenheten.

Dock anger JB 12:42 punkten 11 att hyresrätten är förverkad och hyresvärden är berättigad att säga upp avtalet i förtid om hyresgästen åsidosätter en avtalsenlig skyldighet som går utöver hyresgästens skyldigheter enligt detta kapitel och det måste anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs. Lagstiftaren har givit hyresvärden möjlighet att på avtalsrättsliga grunder reglera andra skyldigheter för en hyresgäst och koppla det till en rätt för hyresvärden att säga upp hyresgästen. En första förutsättning är alltså att det finns ett avtal som lägger till denna skyldighet. Efter det, för att hyresvärden ska kunna säga upp hyresgästen på denna grund, måste villkorets upprätthållande vara av synnerlig vikt för hyresvärden. Detta innebär att uppsägning på avtalsenliga grunder sker endast i undantagsfall.

Som en privatperson som hyr en bostad gäller direkt besittningsskydd. Det innebär att en hyresvärd inte kan hursomhelst neka hyresgästen förlängd hyrestid utan att ha starka skäl. I den bedömningen ligger hyresvärdens intresse att förfoga över lägenheten mot hyresgästens behov av att ha någonstans att bo i. Om hyrestiden har löpt ut skulle hyresvärden i din dotters situation, kunna neka förlängning av hyresavtalet med hänvisning till att hon inte är i behov av lägenheten på grund av att hon kommer vara i Sverige under en viss tid.

Det är osäkert på vilken grund hyresvärden valde att säga upp hyresavtalet, men om det är enligt det första, må hyresvärden ha föga framgång med att övertyga hyresnämnden om förverkandet. Om hyresvärden återtar sin lägenhet genom att inte förlänga avtalet på grund av bristande behov av lägenheten och därmed bryter det direkta besittningsskyddet, kan det finnas en god rättslig grund för det.

Med vänlig hälsning

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1746)
2020-09-26 Fråga om byte mellan hyresrätt och bostadsrätt
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?

Alla besvarade frågor (84412)