FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt12/02/2020

Säga upp hyresavtal av bostad i förtid

Hej

på hyresavtal har vi skrivit att hyrestid är från och med den 20200101 till 20230101.

uppsägning ska ake skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast 3 månder för hyrastidens utgång .

kan ägare uppsäga det kontrakt innan 201030101 ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framkommer inte av frågan, men jag förutsätter att hyresavtalet rör en bostad.

Regler kring hyresavtal av bostad regleras i 12 kap. jordabalken (JB).

Huvudregeln är att ett hyresavtal på bestämd tid, som i detta fallet, inte kan sägas upp innan slutdatumet. Detta gäller dock förutsatt att inget annat är avtalat (12 kap. 3 § 2 stycket JB). Av frågan framkommer att det står i avtalet att uppsägning ska ske tre månader innan hyrestidens utgång. Detta måste tolkas så att hyresvärden eller hyresgästen ska meddela den andra parten om uppsägning av avtalet tre månader innan hyrestidens utgång och att avtalet kommer fortsätta löpa om ett sådant meddelande inte skickas.

Värt att nämna är dock att det finns ett undantag till huvudregeln som säger att hyresgästen alltid har rätt att säga upp hyresavtalet i förtid, dock med en uppsägningstid på tre månader (12 kap. 5 § JB).

Sammanfattningsvis kan alltså hyresvärden inte säga upp avtalet i förtid om hyresavtalet löper på bestämd tid, hyresgästen har dock alltid rätt att säga upp avtalet före hyrestidens utgång.

Hoppas detta gav svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Axel HelgessonRådgivare