Säga upp anställd med grund i sjukskrivning

FRÅGA
Om en anställd är sjukskriven 50 % och jag kan inte erbjuda det pga att jag måste ha heltid anställd kan man säga upp den person
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En uppsägning måste vara sakligt grundad enligt 7 § LAS. Den ska då grunda sig i antingen personliga skäl eller arbetsbrist.

Uppsägning - personliga skäl
Generellt faller uppsägning pga sjukdom in under personliga skäl - det rör sig i så fall om nedsatt arbetsförmåga. Det ställs då väldigt höga krav på att arbetsgivaren utreder omplacering, rehabilitering samt anpassning av arbetet.

Själva sjukskrivningen i sig kan du som arbetsgivare inte använda som saklig grund för uppsägning. Men, sjukskrivningen i sig är dock inget hinder för en uppsägning som är sakligt grundad.

Uppsägning - arbetsbrist
Det finns inga hinder för dig att säga upp arbetstagare med grund i arbetsbrist. Arbetsbrist kan vara vad som helst, exempelvis en omorganisering. Det finns dock flera regler som begränsar din möjlighet att säga upp just den personen med sjukskrivning.

Dels gäller turordningslista - dvs. sist anställd står först på listan att bli uppsagd (22 § LAS). Är ni färre än 10 personer på företaget kan du undanta 2 nyckelpersoner även om dessa enligt turordningen egentligen var på tur att sägas upp.

Dels är det du som måste bevisa att arbetsbrist som saklig grund föreligger. Utöver detta gäller uppsägningstid i vanlig ordning.

Sammanfattningsvis:

Uppsägning enbart på grund av sjukskrivningen anses inte sakligt grundad, vare sig för personliga skäl eller arbetsbrist. Däremot kan du säga upp personen av personliga skäl med grund i sjukdom om det rör sig om exempelvis permanent nedsatt arbetsförmåga - vilket inte anses föreligga så länge det finns en rimlig chans för arbetstagaren att kunna återgå i arbete. Skälen till uppsägning med grund i arbetsbrist kan vara många, men där måste du iaktta reglerna om turordning, uppsägningstid och se till att kunna backa upp uppsägningens grunder.

Jag råder dig att vara försiktig här då uppsägningar med egentlig grund i sjukskrivning. Om du vill genomföra uppsägningen bör du se till att uppsägningen är sakligt grundad (vilket innebär att du inte stödja dig på sjukskrivningen och de ekonomiska konsekvenserna).

Hoppas det här var svar på din fråga, annars får du får mer än gärna höra av dig igen vid ytterligare funderingar. Lycka till!

Sara Hill
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1350)
2019-10-16 Har jag uppsägningstid under en provanställning?
2019-10-16 Hur lång uppsägningstid har jag?
2019-10-15 Får arbetsgivare sänka sysselsättningsgraden från 100 % till 75 %?
2019-10-12 Arbetsgivarens rätt att avbryta en provanställning

Alla besvarade frågor (73843)