Säga upp andrahandshyresgäst pga utebliven hyresbetalning

2019-07-16 i Hyresrätt
FRÅGA
Andrahandshyresgästen har inte betalt hyran. Har man rätt att sägerup hyresavtalet och gästen flyttas ut omedelbart?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 12 kap Jordabalken (JB) regleras förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst, varför dessa bestämmelser blir tillämpliga i detta fall.

Enligt 12 kap 42 § p. 1 JB har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid om hyresgästen inte betalat hyran inom en vecka från förfallodatum. Hyresgästen måste bli meddelad att hyresavtalet upphör i förtid samt bli underrättad om hur denne ska betala det förfallna beloppet.

Om hyresgästen vidtar rättelse och betalar hyran innan du säger upp denne till avflyttning förlorar du rätten att säga upp avtalet, 12 kap 43 § JB.

När hyresgästen har blivit delgiven uppsägningen kan denne "återvinna" hyresrätten genom att betala den förfallna hyran som lagts till grund för uppsägningen inom tre veckor från det att delgivningen skett, 12 kap 44 § 1 st JB. Som hyresvärd måste du även underrätta socialnämnden om uppsägningen samt anledningen till denna, innan treveckorsfristen börjar löpa. I vissa fall kan nämligen socialnämnden åta sig betalningsansvaret för hyran och om socialnämnden gör det får hyresgästen inte sägas upp från lägenheten i förtid, 12 kap 44 § 4 st p. 1 JB.

Om betalning av hyran fortfarande inte har skett då treveckorsfristen löpt ut och det gått ytterligare två dagar sedan utgången av de tre veckorna, har du rätt att avhysa hyresgästen, 12 kap 44 § 2 st JB.

Utebliven hyra kan alltså utgöra en grund för att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid men ovan angivna steg måste också gås igenom. Ett avhysningsbeslut kan meddelas hyresgästen först två dagar efter att treveckorsfristen löpt ut.

Hoppas att detta svar är till hjälp och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1456)
2019-10-18 Hur regleras uppsägningstid av hyresrätt?
2019-10-14 När kan lagen om uthyrning av egen bostad tillämpas?
2019-10-11 Andrahandsuthyrning under en lång tidsperiod - Kan man anmäla det till polisen?
2019-10-11 Betalningsansvar för hyresrätt vid handläggning och prövning i hyresnämnden

Alla besvarade frågor (73809)