Ryktesspridning och förtal

FRÅGA
Hej. Har blivit falskt anklagad för förskingring och även suttit i fängelse för detta.Är även anklagad för att ha ett kriminellt förflutet inget av detta är sant. Bor på en liten ortdär ryktesspridningen är enorm.Personen som står för ryktesspridningen har i sin turhört det från säkra källor som hen säger.Jag vet vem den säkra källan är men därifrån nekas det inblandning Är det möjligt att stoppa ryktesspridningen på något vis.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor som rör ryktesspridning och förtal regleras i brottsbalken (BrB).

Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter (5 kap 1 § första stycket BrB). Var han skyldig att uttala sig eller var det med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, ska han ej dömas till ansvar (5 kap 1 § andra stycket BrB).

Vid grovt förtal kan man dömas till böter eller fängelse i högst två år (5 kap 2 § första stycket BrB). Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada (5 kap 2 § andra stycket BrB).

Förtal är ett målsägandebrott vilket innebär att målsägande, det vill säga den som utsatts för brottet, får väcka åtal för brottet och behöver inte vänta på åklagarens beslut att väcka åtal (5 kap 5 § BrB). Om du känner dig kränkt kan du alltså göra en polisanmälan.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll