Rykten sprids om att person begått brott, är detta förtal?

Hej en vän till mig har i hovrätten blivit dömd till dagsböter och villkorlig dom för sexuellt ofredande mot minderårig.

I den ideella föreningen som han är med i som kursledare för att utbilda långfärdsskridskoledare (vuxna), barnledare (vuxna) och kanadensarledare( vuxna) som skall leda andra på föreningens aktiviteter har nu blivit avstängd av dess riksorganisation , som kursledare i organisationen med väntan på att de skall utreda detta.

Händelsen som han blivit dömd för har inte skett i den ideella organisation en utan på hans tidigare arbetsplats som lärare.

Ingen tidsplan kan sägas från organisationen för denna utredning hur länge avstängningen skall pågå.

Riksorganisationen säger dessutom att detta måste nu spridas ut i alla leden i organisationen så att alla får reda på att han finns i belastningsregistret.

Det här håller på att eskalera för vännen och hen mår just nu mycket dåligt.

Allt startade med att han personligen ville informera ansvarig på riksorganisation så att inget rykte kunde föregås.

Vad kan jag göra för att nu sprider sig detta helt okontrollerbart. Är detta förtal ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal

Förhåller det sig så, att en person säger saker till andra för att du ska utsättas för missaktning eller för att du ska framstå som klandervärd, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken).

Trots att vissa uppgifter om en enskild kan tillhandahållas till princip vem som helst, kan det utgöra ett brott att sprida uppgifterna. Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om den förtalade (din bekant i detta fall). Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.

Vidarespridande av de uppgifter som du nämner i detta fall, bör kunna klassificeras som förtal.

Åtgärd

I de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Alternativet är att man kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Man bestämmer själv om man vill väcka åtal. Skulle man väcka åtal så har man bevisbördan, det vill säga att det är den som utsatts som måste bevisa att personen har begått brottet. Det är viktigt att tänka på, att man riskerar att få betala rättegångskostnaderna om man förlorar målet.

Det finns alltid möjlighet att upprätta en polisanmälan.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo