Rykten om fusk på högskoleprovet

FRÅGA
Hej! Min ex flickvän har spridit rykten till andra om att jag fuskat på högskoleprovet och att jag nu ligger ´´risigt till``, dvs. hon vill anmäla mig. Vi känner båda många av personerna i vårt kontaktnät och flera har nu redan börjat distansera sig från mig och några har även brutit kontakten, pga. hennes rykte. Detta stämmer naturligtvis inte, eftersom jag inte ens skrivit något högskoleprov i livet. Är hennes agerande brottslig? Hon pekar ju nästan ut mig som kriminell, för det är väl brottsligt att fuska på högskoleprov?
SVAR

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga berör brott kommer Brottsbalken att vara tillämplig. Om en person utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan personen dömas för förtal enligt, 5 kapitlet 1 § Brottsbalken.

Detta innebär att när du anklagas för att ha fuskat på högskoleprovet så kan det handla om brottet förtal, då du utpekas som brottslig. Att en person dessutom sprider dessa uppgifter till andra personer kan antas handla om att utsätta dig för andras missaktning.

Det finns vissa undantag där anklagelser inte klassas som förtal. I sådana fall förutsätts det att anklagelsen varit försvarlig och dessutom sann, eller att man har haft en skälig grund att anta att uppgiften var sann.

Enligt min bedömning anser jag att det i ditt fall inte rör sig om sådana anklagelser som är försvarliga och därför omfattas dessa inte av undantagsregeln.

Att fuska på ett högskoleprov kan absolut utgöra ett brott. Det kan handla om brottet osann försäkran. När man gör högskoleprovet så undertecknar man en försäkran på heder och samvete om att lämna provsvar utan att använda sig av otillåtna hjälpmedel eller att på annat sätt vilseleda.

I 15 kap. 10 § 1 st. Brottsbalken anges det att den som skriftligen på heder och samvete lämnar osann uppgift eller undanhåller sanningen som innebär fara i bevishänseende döms för osann försäkran. Fara i bevishänseende betyder att det finns risk för att bevisen kan komma att bedömas på felaktigt sätt. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i högst sex månader..

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är alltid välkommen med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91320)