Rycka i dörr och brevinkast, brottsligt?

FRÅGA
Hej fråga! något brott? någon försökte bryta sig in i min lägenhet, genom att öppna brevlådan och rycka i dörren lördag kl 3.00 ? kanske var reklam kille ja kolla kikhålet han hål min brevlåda o ryckte dörren sprang direkt. han blev rädd sprang . jag kan inte bevisa vem det är . svårt att polisanmäla om ja inte har bevis. något brott?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att rycka i dörren

Att rycka i dörren utgör inget fullbordat brott, förutsatt att inget gick sönder. Om personen hade tagit sig in i din bostad, olovligen, hade personen kunnat göra sig skyldig till hemfridsbrott, 4 kap. 6 § brottsbalken. Försök till hemfridsbrott är dock inte straffbart.

Öppna brevinkastet

Jag tolkar din fråga som att det rör sig om ett brevinkast i dörren och inte en brevlåda fristående från dörren.

Om någon tittat ner i ditt brevinkast kan personen gjort sig skyldig till ofredande. Brottet ofredande innebär bl.a. att man utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, 4 kap. 7 § brottsbalken. Men för att dömas för ofredande krävs att gärningen kränker din frid på ett kännbart sätt. Då kränkningen ska vara kännbar innebär det att endast mer allvarliga händelser anses vara brottsliga. Att gärningen är otrevlig eller obehaglig innebär således inte per automatik att det ses som ett ofredande. Men eftersom du inte uppmärksammat om personen tittat ner i brevinkastet är det osannolikt att brottet ofredande skulle ha begåtts.

Om personen däremot hade brutit en försegling till ett brev som är adresserat till dig har personen gjort sig skyldig till intrång i förvar, 4 kap. 9 § brottsbalken.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1230)
2021-10-23 Jaktsabotage ofredande och egenmäktigt förfarande
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?

Alla besvarade frågor (96548)