Rörelsefrihet enligt EKMR

FRÅGA
Europakonventionen skriver: "ARTIKEL 2 Rätt att fritt röra sig 1. Var och en som lagligen befinner sig inom en stats territorium har rätt att fritt röra sig där och att fritt välja sin bosättningsort.2. Var och en är fri att lämna varje land, inbegripet sitt eget.". Som arbetslös i Sverige sedan 2006 har jag absolut ingen frihet att röra mig frit, bosätta mig var jag vill och lämna Sverige. Bryter Sverige emot Europkonventionen genom att ekonomiskt begränsa mitt liv på detta vis i evighet så att jag inte kan röra mig alls? Jag förstår absolut inte hur jag ska kunna ha råd att röra mig fritt och fritt välja bosättningsort när 0% ränta nu tryckt upp priserna i t.ex. Stockholm till astronomiska nivåer så att jag absolut inte kan ha råd att köpa bostad i Stockholm. Hur ska jag kunna lämna mitt land Sverige som arbetslös på socialbidrag? Jag vill lämna Sverige, men ges aldrig ekonomiska möjligheter till detta och alla arbetsgivare vägrar ge mig jobb trots att jag har bra utbildning och erfarenhet. Bryter Sverige hela tiden emot Europakonventionen? Folk från Syrien och Afghanistan kan ju lämna sina länder och flytta till Sverige, men jag kan aldrig flytta till Schweiz eller Florida.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Man brukar dela in europakonventionens bestämmelser i positiva och negativa friheter / rättigheter. Med de positiva bestämmelserna förstås sådana som staten åtar sig att agera aktivt för att tillvarata eller slå vakt om, medan de negativa bestämmelserna utgör sådana typer av rättigheter / friheter vars existens tillgodoses av att staten inte "lägger sig i". Rättigheten att fritt röra sig inom ett land och att lämna det utgör ett typexempel på en negativ bestämmelse. Varje människa får fritt flytta runt sig själv utan att staten varken förhindrar eller nödvändigtvis bidrar till möjligheten därtill. Statens åtagande vad avser rörelsefriheten är alltså begränsat till att inte aktivt förhindra människors möjlighet att fritt röra sig. Därmed kan det inte påstås att Sverige bryter mot europakonventionen givet din situation.

Friheten att röra sig var helst man vill är givetvis beroende av ens ekonomiska situation och om du upplever dig diskriminerad av arbetsgivarna du sökt jobb hos uppmanar jag dig att skicka oss en fråga med detaljer kring de tillfällen du upplevt diskriminering, alternativt kontakta en arbetsrättsjurist med frågan.

Med vänlig hälsning,

Gustav Ottebo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?