Rör det sig om förtal om personen blivit dömd för det man påstår?

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om förtal. det är så att jag vet om en dömd våldtäktsman (han var 31 år vid händelsen och offret 15), som nu har avtjänat sitt tvååriga straff och blivit aktiv inom sociala medier osv. Jag undrar därför om det är okej eller på något sätt går att meddela de företag som samarbetar med honom osv om hans dom utan att bli dömd för förtal?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal regleras i 5 kap. 1 § Brottsbalken. Där föreskrivs att en person som utpekar en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal. De uppgifter du har för avsikt att sprida är av nedsättande karaktär i och med att du utpekar mannen som brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt.

Däremot kan din handling vara straffri om du kan visa att:

1) du var skyldig att uttala dig, eller

2) det var försvarligt att lämna uppgifterna.

Vidare måste du kunna styrka att du:

1) Haft skälig grund att sprida informationen, eller

2)Talat sanning, dvs. att uppgifterna är sanna.

För att gå fri från förtal krävs det på så vis att du kan visa på att du var skyldig att uttala dig eller att det var försvarligt att lämna uppgifterna och att du har haft skälig grund för att sprida informationen eller att uppgifterna är sanna.

Vidare kan sägas att en dom är en allmän handling (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen), vilket innebär att den är offentlig och kan lämnas ut så länge den inte är underkastas någon sekretess (6 kap. 4 § Offentlighet- och sekretesslag).

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91353)